Sao Ngài lìa bỏ con?

Hãy tưởng tượng là bạn đang nhìn thấy Chúa Giê-xu bị treo trên thập giá. Cách duy nhất để Ngài có thể thở là tự đẩy cơ thể mình lên dùng những chiếc đinh ở cổ tay và mắc cá chân Ngài. 

Khi ngày dần tàn, Ngài dốc hết sức lực nhỏ nhoi còn lại để tự đẩy mình lên để có thể kêu lớn tiếng: “Đức Chúa Trời của Con, Đức Chúa Trời của Con, sao Ngài lìa bỏ Con?” 

Nếu chúng ta thành thật với chính mình, có lẽ tất cả chúng ta đều từng có lúc hỏi Chúa “Ngài ở đâu trong tình huống này? Sao Ngài lìa bỏ con?” 

Chúng ta nên phản ứng như thế nào khi chúng ta cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh đơn độc, lo âu hay bị bỏ rơi? 

Những lời Chúa Giê-xu nói trên thập giá thật ra được trích từ Thi Thiên 22—một lời than khóc có tính tiên tri được viết bởi Vua Đa-vít. Theo nhiều cách, Thi Thiên này viết về Chúa Giê-xu, nhưng nó cũng cho chúng ta một chỉ dẫn gồm ba bước hành động khi chúng ta cảm thấy cô đơn: 

1. Thành thật với Đức Chúa Trời về cảm xúc của bạn.

Mối liên hệ khởi đầu bằng sự thật lòng. Vì vậy nếu bạn đang cảm thấy bị Đức Chúa Trời bỏ rơi, hãy nói với Ngài điều đó. Hãy hỏi Đức Chúa Trời những câu hỏi của bạn, và sẵn lòng lắng nghe câu trả lời của Ngài. 

2. Dù thế nào đi nữa hãy tôn vinh Đức Chúa Trời.

Cảm xúc của chúng ta không thay đổi sự thật là Đức Chúa Trời đáng được thờ phượng. Đúng vậy, thông qua sự thờ phượng chúng ta thường khám phá ra phương thuốc cho nỗi lo lắng của mình. Khi chúng ta tập trung vào Đức Chúa Trời là ai, cuối cùng thì quan điểm của chúng ta sẽ thay đổi—ngay cả khi hoàn cảnh của chúng ta vẫn như cũ.

3. Nhắc Đức Chúa Trời về những lời hứa của Ngài.

Xuyên suốt Thi Thiên 22, một cách giản dị Đa-vít thưa với Đức Chúa Trời, “Con biết Ngài là ai. Và vì Ngài luôn luôn đúng với bản tính của Ngài, xin hãy giải cứu con như Ngài đã giải cứu dân sự của Ngài trước con.” Gợi nhắc Đức Chúa Trời về những lời hứa của Ngài không chỉ là một hành động thể hiện đức tin, nhưng cũng giúp chúng ta nhớ đến sự thành tín trong các đặc tính của Đức Chúa Trời. 

Cuối cùng, sự thành tín của Đức Chúa Trời được hiện thân khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Chúa Giê-xu sẵn sàng chịu sự đơn độc trên thập giá để chúng ta có thể kinh nghiệm sự đồng hành vĩnh cửu với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là sự ứng nghiệm lời tiên tri nơi Thi Thiên 22. Và, vì Ngài đã cam chịu sự xa cách với Đức Chúa Trời, chúng ta không bao giờ phải chịu nữa. 

Hãy dành một chút thời giờ suy ngẫm về sự hy sinh tột bực của Chúa Giê-xu dành cho bạn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn Ngài đã giải thoát con khỏi sự chia cách đời đời với Ngài. Bởi vì Ngài đã sẵn sàng cam chịu sự chia cách với Cha Ngài mà con không bao giờ phải chịu nữa. Hôm nay, xin hãy giúp con tạm dừng để suy ngẫm về tầm quan trọng của sự hy sinh của Ngài, và để tôn vinh Ngài với sự vinh quang mà Ngài đáng được hưởng. Bất kể cảm xúc của con ra sao, Ngài luôn luôn xứng đáng được tôn thờ. Vì vậy hôm nay, con chọn tôn thờ Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu, Amen.Categories: christianity, Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: