Đức Chúa Trời gia tăng sức mạnh chúng ta

Sức mạnh của con người thì bị hạn chế. Cho dù chúng ta thực hiện bao nhiêu ý tưởng tự cứu hoặc những tuyên bố tích cực, sức mạnh của chúng ta sẽ không thể mang chúng ta đi quá xa. Điều đó có thể làm nản lòng một số người, nhưng hy vọng, sự thật mà chúng ta đọc từ Lời của Đức Chúa Trời sẽ mang đến hy vọng cho chúng ta.

Trong 2 Cô-rinh- tô 12, sứ đồ Phao-lô đang chia sẻ về một “cái gai trong da thịt ông” cái gai đó tiếp tục “hành hạ” ông. Ông thực sự cầu xin và kêu nài Đức Chúa Trời loại bỏ nó. Và mỗi khi Đức Chúa Trời nói với ông, “Ân sủng của Ta đã đủ cho ngươi rồi, vì quyền năng của Ta được thể hiện trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cô-rinh-tô 12: 9).

Hãy suy nghĩ về điều đó trong một phút. Đức Chúa Trời sử dụng người đàn ông này để gây ảnh hưởng Hội Thánh buổi ban đầu và mang phúc âm đến nhiều quốc gia. Và trong giây phút yếu đuối của mình, ông cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ ông, và Đức Chúa Trời về cơ bản nói không. Nhưng Đức Chúa Trời không dừng ở đây. Đức Chúa Trời nói với Phao-lô rằng đó là khi ông yếu đuối thì quyền năng hoàn hảo của Đức Chúa Trời vận hành tốt nhất. Hãy tưởng tượng rằng! Chúng ta cần trở nên yếu đuối để thấy quyền phép của Đức Chúa Trời làm việc tốt nhất. Trong khi chúng ta thấy sự yếu đuối như là một rào cản, Đức Chúa Trời đang sử dụng nó để nâng đỡ chúng ta. Sức mạnh con người của chúng ta có thể đạt đến một mức độ nhất định, nhưng với sức mạnh của Đức Chúa Trời nâng chúng ta lên, không có gì mà chúng ta không thể chịu được!

Tất cả chúng ta đều ở trong một giai đoạn đầy thách thức hoặc sẽ sớm trở nên một. Cuộc sống có thể mang những thử thách một cách nhẹ nhàng, hoặc những thử thách này có thể tấn công như một cơn sóng thần bất ngờ. Bất kể chúng ta bước vào thời kỳ khó khăn như thế nào, chúng ta sẽ phải học cách bước qua chúng. Chúng ta phải dựa vào sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, bởi vì những gì chúng ta sở hữu bằng sức mạnh của mình thì không đủ. Chúng ta cần sức mạnh của Đức Chúa Trời.

Vì vậy, khi chúng ta ở trong thử thách nơi chúng ta bị “cái gai đâm vào da thịt”, chúng ta có thể có được sức mạnh bằng cách thừa nhận chúng ta không thể thực hiện điều đó bằng sức mạnh của chính mình và kêu cầu sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời. Khi chúng ta định hướng những thử thách nảy lửa trong cuộc sống của mình, đó là cơ hội để đức tin của chúng ta được chứng minh là chân thật. Đó là một cơ hội để sức mạnh của Đức Chúa Trời tăng cường cho chúng ta để chúng ta sẽ trở nên “trưởng thành và trọn vẹn, không thiếu điều gì” (Gia cơ 1: 4).Categories: Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: