worship

“اتبعني.”

جلس بطرس في حزن وظلمة وسط صمت الله. لقد أنكر علانية معرفته ليسوع حين كان يُساق للصلب. والآن خلال الأيام القليلة الآتية ، كان على بطرس أن يتعامل مع حزنه وشعوره بالذنب من دون أن يعرف متى سيتوقف الألم.  ولكن… Read More ›

Adakah Kita Inginkan Penyembuhan?

Inilah soalan-soalan sukar yang kita perlu tanya diri sendiri, kerana kejujuran mentaliti diperlukan. Haruskah Allah datang dengan tongkat kemuliaan-Nya dan menyembuhkan kita sepenuhnya dengan serta-merta? Jika Dia datang, pujilah Dia kerana itu! Namun, jika Dia menghendaki kita untuk memainkan peranan kita, marilah menyumbangkan usaha yang Dia panggil itu. 

КАКОВ НАШ ОТВЕТ ЛЮДЯМ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ?

В трудные времена мы склонны к эгоизму, но должны, наоборот, иметь такой же образ мыслей и жертвенную, бескорыстную любовь, которую к нам проявлял Иисус в послушании Отцу. На языке оригинала это место Писания велит любви быть не лицемерной или показушной,… Read More ›

Cô-lô-se 3 | Tái hiện lại hình ảnh của Ngài

Chúng ta được gọi đến sự bình an, vì vậy hãy để sự bình an của Đấng Christ cai trị trong tấm lòng của bạn. Bạn được kêu gọi để hiệp một, vì vậy hãy phục vụ lẫn nhau bằng sự khiêm nhường. Bạn có thể nhận thấy rằng hầu hết những từ mô tả bản chất mới của bạn là về cách bạn hành động đối với người khác. Người mới bên trong bạn ảnh hưởng đến cách bạn đối xử với người khác. Vì vậy hãy phục vụ người khác bằng tình yêu thương. Và đó là thói quen mới tiếp theo của bạn: phục vụ người khác

Tại Sao Chúng Ta Lo Lắng

Nếu lo lắng là một môn thể thao chuyên nghiệp, rất nhiều người trong số chúng ta sẽ trở thành một vận động viên sáng giá nhất trong đội của mình. Bạn có thể xác định với điều này không? Thật là khó khăn để không lo lắng khi những rắc rối hiện hữu xung quanh chúng ta.

贵重的礼物

当我们接受耶稣做我们的主和救主时,他就把圣灵赐给我们,圣灵会帮助我们在生命里结出好果子,使我们更像耶稣。喜乐便是其中一样恩赐。

«أشعر بالعجز»

عندما نشعر بالعجز بسبب ماضينا، نشعر بالذنب. وعندما نشعر بالعجز بخصوص مستقبلنا، نشعر بالخوف. وعندما نشعر بالعجز بخصوص حاضرنا، نشعر بالاكتئاب. وعندما نشعر وكأن الناس أو ظروف حياتنا لن تتغيَّر، نشعر بالغضب.

相信上帝 : TRUSTING GOD

我们所有人都在努力相信自己而不是上帝。很难不让我们信任自己的控制,自己的感情或自己的力量。但是,诗篇1告诉我们,那些信靠上帝的人是有福的。无论在什么情况下,要得到福,按照圣经的定义,就是要因上帝和祂的恩惠得到充分的满足。