Vietnam

Đức Chúa Trời gia tăng sức mạnh chúng ta

Sức mạnh của con người thì bị hạn chế. Cho dù chúng ta thực hiện bao nhiêu ý tưởng tự cứu hoặc những tuyên bố tích cực, sức mạnh của chúng ta sẽ không thể mang chúng ta đi quá xa. Điều đó có thể làm nản lòng một số người, nhưng hy vọng, sự thật mà chúng ta đọc từ Lời của Đức Chúa Trời sẽ mang đến hy vọng cho chúng ta.

Đức Chúa Trời Bênh Vực Chúng Ta

Chúng ta có thực sự tin điều này không? Chúng ta muốn tin điều đó. Chúng ta cố gắng tin vào điều đó. Chúng ta sẽ tự tin vào điều đó. Nhưng chúng ta có thể rất sợ hãi những gì con người, mọi thứ và tình huống xung quanh tác động lên chúng ta để chúng ta quên Ai bênh vực chúng ta.

Đức Chúa Trời Có Những Kế Hoạch Tốt Lành

Vì vậy, là những người theo Chúa Giê-Xu, bạn thích ứng với những điều đó như thế nào? Chúng ta làm gì với những câu hỏi của chúng ta đối với Đức Chúa Trời và những câu hỏi của chúng ta về Đức Chúa Trời? Làm thế nào chúng ta tìm thấy tin mừng trong một luồng tin xấu liên tục? Và làm thế nào chúng ta nắm bắt cách để điều này phù hợp với câu Kinh Thánh quen thuộc ở Giê-rê-mi 29:11?