Vietnam

Bạn có biết gánh nặng nào là nặng nhất không?

Chúa Giê-xu đến để giải thoát chúng ta khỏi mọi thứ mình không cần phải đeo mang: tội lỗi, sự so sánh, đố kỵ, và nhiều thứ nữa mà mang sự mệt nhọc vào đời sống chúng ta.

Nghỉ ngơi nghĩa là gì?

Lịch trình của chúng tôi dường như dày đặc hơn qua từng tháng. Khi chúng tôi cố dành thời gian cho bạn bè mình, chúng tôi chợt nhận ra buổi tối ra mắt tiếp theo chỉ còn cách đó một tháng.

Chúa Có Sự Đời Đời Cho Chúng Ta

Có một câu nói cũ được gán cho Benjamin Franklin nói rằng chỉ có hai điều chắc chắn trong cuộc sống đó là cái chết của thuế. Trong số tất cả những người đã từng sống hoặc sẽ sống trên trái đất này, 100% trong số họ sẽ chết. Trong trường hợp toán học không phải là thế mạnh của bạn, điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta.

Đức Chúa Trời Chu Cấp Cho Chúng Ta

Một trong những mối quan tâm lớn nhất mà nhiều người có chung là quá lo lắng về tình hình tài chính của họ. Cho dù chúng ta chi tiêu quá nhiều hoặc kiếm được quá ít, đến một lúc nào đó trong cuộc sống, hầu hết chúng ta sẽ băn khoăn về điều này. Chúng ta có thể lo lắng về quần áo, thức ăn, nơi ở hoặc tất cả chúng. Có tiền, chúng ta có thể đáp ứng những nhu cầu đó, và khi chúng ta không có đủ, chúng ta tự hỏi liệu Đức Chúa Trời sẽ chu cấp cho chúng ta.

Đức Chúa Trời Ở Gần Chúng Ta

Samuel Johnson, một nhà văn ở thế kỷ 18 cho biết, “Người dân cần được nhắc nhở thường xuyên hơn so với những gì họ cần được hướng dẫn”. Học những điều mới giúp chúng ta trở nên sắc bén và giúp chúng ta cải thiện bản thân. Nhưng, có rất nhiều thứ chúng ta đã học nhưng không áp dụng hoặc không nhớ. Một trong những điều chúng ta cần nhớ là Đức Chúa Trời ở gần chúng ta như thế nào. Ở đây, một số sự thật chứa đầy hy vọng cần nhớ: