Vietnam

Phục vụ

Tất cả chúng ta có thể là một chút ích kỷ. Điều đó là tự nhiên, chúng ta là những người ích kỷ. Chỉ cần nghĩ về điều đó: bạn không phải dạy một đứa trẻ ích kỷ. Theo Chúa Giê-xu, cuộc sống không phải là tất cả đối với chúng ta, và tất cả mọi thứ trong nền văn hóa của chúng ta (bao gồm cả nơi bán bánh mì kẹp thịt) đều cố gắng nói với chúng ta để có được điều đó theo cách của chúng ta.

Ra đi

Bạn có cảm thấy điều gì mới xảy ra trong cuộc sống của bạn? Bạn có muốn điều gì khác biệt?

Ở lại

Hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời tạo nên bạn trong hình ảnh của Ngài và Ngài là tác giả và là người kết thúc câu chuyện của bạn. Bạn không phải là kẻ bỏ cuộc. Bạn là một người hoàn thiện.

Dừng lại.

Một trong những quyết định tốt nhất bạn có thể đưa ra khi bạn cảm thấy một sự thôi thúc hoặc đối mặt với một tình huống khó xử cao độ phải quyết định dừng lại.

Bắt đầu.

Mỗi ngày chúng ta đưa ra lựa chọn định hình câu chuyện cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống của bạn sẽ như thế nào nếu bạn để những nguyên tắc tin kính dẫn dắt những lựa chọn của mình? Trong tuần tới, chúng ta sẽ bắt đầu khám phá bảy nguyên tắc từ cuốn sách Sự Hướng Dẫn Thiên Thượng của tôi để giúp bạn tìm thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cho các quyết định hàng ngày của bạn.

Sự nhu mì của Chúa Giê-xu nâng đỡ bạn dậy

Chúa Giê-xu nói trong Lời Ngài, ““Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ.”” (xem Ma-thi-ơ 11:28-29)