Vietnam

Mác 14-15 | Thập Tự Giá

Chào mừng bạn quay trở lại. Hôm nay, hành trình của chúng tôi đưa chúng ta đến Mác 14 và những bước ngoặc lịch sử. Đám đông tại Giê-ru-sa-lem càng nhiều thêm khi ngày lễ đến gần.Các nhà lãnh đạo Do Thái lập âm mưu với nhau – một âm mưu để loại bỏ Chúa Giê-xu. Và khi căng thẳng lên cao, Chúa Giê-xu đưa các môn đệ sang một nơi để cùng nhau cử hành lễ Vượt qua trong một căn phòng cao.

Mác 8-9 | Chúa Giê-xu là ai

Hôm nay, Mác 8 đưa chúng ta đến điều cốt lõi của Cơ Đốc Giáo. Chúng tôi đã đi theo Chúa Giê-xu và các môn đồ Ngài trong một thời gian. Họ đã thấy phép lạ của Ngài, cảm thấy lòng thương xót của Ngài, nghe lời dạy dỗ của Ngài. Bây giờ là thời gian quyết định. Có hai câu hỏi chính ở đây: Chúa Giê-xu là ai? Và những gì cần làm để đi theo Ngài?

Mác 4-5 | Hạt giống tốt đất tốt

Chúa Giê-xu là một người kể chuyện tuyệt vời. Trong Mác 4 và 5, Chúa Giê-xu kểngụ ngôn -câu chuyện dạy một bài học. Ngụ ngôn đầu tiên của Chúa Giê-xu sẽ giúp chúng ta trả lời hai câu hỏi quan trọng: Kinh Thánh là gì và tại sao chúng ta nên đọc Kinh Thánh?

Mác 1 | Hãy theo Ta

Xin chào và chào mừng bạn đến với Bắt đầu. Nếu bạn mới bắt đầu – hoặc có thể khởi động lại- với Chúa Giê-xu, hoặc nếu bạn chỉ tò mò về đức tin, bạn đang ở đúng nơi.

Đừng để nỗi sợ hãi ngăn trở bạn.

Có khả năng là, những điều to lớn đang đến với bạn. Tốt nghiệp. Đại học. Một công việc. Những vấn đề của người trưởng thành. Thật dễ để cảm thấy bị đuối sức – thực tế, bạn lại không cảm thấy như bạn biết rõ bản thân đang làm gì!