Vietnam

“Hãy Theo Ta.”

Phi-e-rơ ngồi trong đau khổ và trong bóng tối, những ngày của ông được đánh dấu bằng sự im lặng của Đức Chúa Trời. Ông đã công khai phủ nhận việc biết Chúa Giê-xu ngay trước khi Chúa Giê-xu bị… Read More ›

“Hãy vững lòng.”

Kinh Thánh không cho chúng ta biết nhiều về thời gian giữa sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Nhưng, chúng ta biết chắc là nó diễn ra trong Lễ Vượt Qua: một kỳ lễ dài một tuần để tưởng nhớ khi Đức Chúa Trời giải thoát dân Y-sơ-ra-đen khỏi ách nô lệ.

Sao Ngài lìa bỏ con?

Hãy tưởng tượng là bạn đang nhìn thấy Chúa Giê-xu bị treo trên thập giá. Cách duy nhất để Ngài có thể thở là tự đẩy cơ thể mình lên dùng những chiếc đinh ở cổ tay và mắc cá chân Ngài. 

Cô-lô-se 4

Xin chào các bạn của tôi. Cô-lô-se 4 ngày hôm nay, và trở lại những điều cơ bản. Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta hai điều răn đơn giản: yêu Chúa với tất cả những gì bạn có và yêu kẻ lân cận như chính mình. Và những chìa khóa đơn giản đó hướng dẫn từng bước khi chúng ta theo Chúa Giê-xu.

Cô-lô-se 3 | Tái hiện lại hình ảnh của Ngài

Chúng ta được gọi đến sự bình an, vì vậy hãy để sự bình an của Đấng Christ cai trị trong tấm lòng của bạn. Bạn được kêu gọi để hiệp một, vì vậy hãy phục vụ lẫn nhau bằng sự khiêm nhường. Bạn có thể nhận thấy rằng hầu hết những từ mô tả bản chất mới của bạn là về cách bạn hành động đối với người khác. Người mới bên trong bạn ảnh hưởng đến cách bạn đối xử với người khác. Vì vậy hãy phục vụ người khác bằng tình yêu thương. Và đó là thói quen mới tiếp theo của bạn: phục vụ người khác