Uncategorized

أب أبديّ

بينما يوجد لدينا جميعاً تجارب مختلفة مع آبائنا الأرضيين ، فإننا نعلم أنه لا توجد علاقة مثالية. سواء كان اسم “أب” يجلب ذكريات جميلة أو يثقل كاهل قلوبنا ، فيا لها من عطية في يسوع ، أبينا الكامل الأبدي.

Romans 1: 28-32罗马书1:28-32

这些思想中的每一个都与紧随其后的思想有密切关系,但是当我们比较保罗从何处开始(他的传教义务)与他从何处结束(上帝清楚地理解他的属性)时,它们代表了相当大的飞跃。换句话说,支持A链接到B,然后链接到C,D和E,但是A似乎与E没有什么联系。这也使保罗可以巧妙地朝不同的方向移动,而无需采取任何戏剧性的动作。如果他使用更直接的方法,它将建立强大的联系,而这些联系似乎会更加突然。

Kedamaian Yang Diberikan Oleh Allah

Jelasnya, Tuan kita menyatakan bahawa kedamaian yang diberikan oleh-Nya kepada pengikut-Nya adalah berbeza daripada kedamaian yang ditemui di dunia ini. Apabila Yesus merujuk kepada “dunia,” Dia berkata tentang masyarakat dan budaya di mana manusia hidup.

Nghỉ ngơi nghĩa là gì?

Lịch trình của chúng tôi dường như dày đặc hơn qua từng tháng. Khi chúng tôi cố dành thời gian cho bạn bè mình, chúng tôi chợt nhận ra buổi tối ra mắt tiếp theo chỉ còn cách đó một tháng.