Bahasa Malaysia

Bertahan

Saya banyak berfikir tentang betapa berbezanya kehidupan saya jika saya berputus asa bila saya ingin berbuat demikian. Kisah saya mungkin menjadi sesuatu seperti, “Ya, dulu saya fikir saya harus menjadi seorang pastor, saya sudah berusaha tetapi ia tidak berhasil. Begitulah… Read More ›

Berhenti

Salah satu keputusan terbaik yang anda boleh buat semasa tergerak hati atau berada dalam dilema kepentingan tinggi adalah berhenti. Berehat. Berdoa untuk pimpinan. Fikir dahulu.  Dapatkan kebijaksanaan yang salih daripada orang yang dipercayai dan pertimbangkan hasil yang mungkin. Kemudian, tanyalah diri,… Read More ›

Mulai

Setiap hari, kita membuat pilihan yang membentuk kisah hidup kita. Apakah rupa kehidupan anda jika anda membenarkan prinsip yang salih untuk memimpin pilihan tersebut? Sepanjang minggu seterusnya, kita akan menerokai tujuh prinsip daripada buku Divine Direction saya untuk membantu anda menemukan kebijaksanaan… Read More ›

Sementara Kita Menunggu

Kita sudah baca tentang beberapa cerita yang menakjubkan di mana Yesus telah menyembuhkan orang semasa Dia berada di dunia ini. Ada kalanya, kata-kata-Nya menyembuhkan orang, pada masa yang lain, sentuhan lembut-Nya membawa keutuhan. Dengan setiap penyembuhan, kita membaca tentang orang… Read More ›

Orang yang Bersyukur

Dalam Lukas 17:11-19, kita diberitahu tentang cerita di mana Yesus menjumpai sepuluh orang kusta. Penyakit mereka berjangkit dan menyebabkan mereka dijauhi masyarakat. Namun, mereka berseru kepada Yesus dan berkata, “Yesus! Tuan! Kasihanilah kami!” (Lukas 17:13 BM)  Apabila diminta, Yesus tidak bercakap dalam… Read More ›

Satu Cara Aneh untuk Menyembuhkan

Yohanes 9 membuka dengan memberitahu kita tentang seorang lelaki yang dilahirkan buta. Kita tidak tahu usianya, tetapi ia buta sejak lahir. Selepas berbincang dengan murid-murid-Nya tentang situasi itu, Yesus menjalankan penyembuhan ini dalam cara yang aneh sekali. Dia meludah ke… Read More ›

Sebahagian daripada Pakaian

Dalam Markus 5, kita melihat Yesus melakukan dua perkara sekaligus—membangkitkan orang yang sudah mati dan menyembuhkan orang yang sakit. Anak perempuan itu ialah anak kepada pemimpin rumah ibadat Yahudi, Yairus, yang amat dihormati dalam masyarakat. Namun, bapa yang terdesak ini sujud… Read More ›

Kita Semua Memerlukan Penyembuhan

Kita semua memerlukan sesejenis penyembuhan dalam kehidupan kita. Kita mungkin bergumul dengan penyakit fizikal, trauma emosi, tekanan jiwa, atau beban rohani meskipun selepas bertahun-tahun berdoa untuk penyembuhan.  Orang yang hidup apabila Yesus hidup di bumi ini tidaklah berbeza daripada kita…. Read More ›

Penyembahan yang Sejati-Kesatuan

Apabila kita membaca Alkitab dan memahami cerita Injil daripada Kejadian hingga Wahyu, kita akan melihat bahawa ia adalah tentang mengidentifikasikan diri dengan umat atau keluarga Allah, dan kerja-Nya adalah membuka jalan supaya ini dapat berlaku. Yesus sendiri berkata bahawa Dialah… Read More ›