“החל את עקרונות האל בכל יום”

“מילתך היא מנורה לרגלי ואור לדרכי.” תהילים קיט’, 105.

עבור מאמינים, דברי האל מספקים כוח מאיר במה שלעתים יכול להיות עולם אפל. דברי אלוהים יהפכו למקור האור הזה רק אם נהיה פתוחים לאמיתותיו שיאפשרו לו לחדור עמוק לחיינו. ישוע מתאר זאת במשל שנמצא במתי:

“חקלאי יצא לזרוע את זרעו. כשהוא מפזר את הזרע, נפלו חלקם בשביל, והציפורים באו ואכלו אותם. חלקם נפלו על מקומות סלעיים, שבהם לא היה הרבה אדמה. זה צץ במהירות כי האדמה הייתה רדודה. אך כאשר עלתה השמש, הצמחים היו חרוכים, והם נבלו מכיוון שלא היה להם שורש. זרעים אחרים נפלו בין הקוצים, שגדלו וחנקו את הצמחים. זרע אחר נפל על אדמה טובה, שם ייצר יבול – פי מאה, שישים או שלושים ממה שנזרע.” מתי יג’, 3-8.

הזרע בסיפור מייצג את הכתובים, ותנאי האדמה השונים מייצגים את נכונותנו ואת רצוננו לקבל את דברי האל. שים לב שלא כל הזרעים שזרע החקלאי הניבו את התוצאה שחיפש; רק הזרע שנזרע באדמה הטובה. קרא את מתי יג’, 3-8, להסברת הסיפור של ישוע. טיפוח “אדמה טובה” בחיינו, פירושו שאנו מאפשרים למילה של האל לחדור למחשבותינו ולהשפיע על המניעים וההתיחסות של ליבנו.

“כי דבר אלוהים חי ופעיל. חד מכל חרב פיפיות, הוא חודר אפילו אל הנשמה והרוח הנפרדים, המפרקים והמוח; זה שופט את המחשבות והגישות של הלב. “העברים ד’, 12.Categories: christianity, hebrew

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: