Tình Yêu Thương Mang Đến Sự Chữa Lành

Chúa Giê-xu chính là hiện thân xác thịt của tình yêu thương, nên điều đó cũng có nghĩa Ngài là hiện thân của sự chữa lành. Mọi nơi Ngài đến, Ngài yêu thương dân chúng và chữa lành họ bằng hai phương pháp chính: lời Ngài và sự đụng chạm của Ngài.

Chúng ta có thể làm điều tương tự để thúc đẩy tình yêu thương và sự chữa lành trong những mối quan hệ của chính chúng ta.

Hãy sẵn lòng nói một lời tốt lành cho người thân yêu trong đời bạn mà cần sự khích lệ ngày hôm nay. Hãy gửi một tin nhắn khích lệ hay, tốt hơn, nhấc điện thoại và gọi. Đừng để tình yêu của bạn là một giả thuyết không lời. Hãy chắc rằng những người thân yêu của bạn biết đích xác bạn yêu họ đến nhường nào vì những lời và hành động của bạn tỏ rõ như vậy.

Chúa Giê-xu đã cho chúng ta nhiều ví dụ về sức mạnh chữa lành của Ngài trong Kinh Thánh. Một trong những sự chữa lành được biết đến nhiều nhất bao gồm người phụ nữ mắc bệnh rong huyết đã nhiều năm. Tình trạng của bà không chỉ đau đớn, mà xét về mặt văn hoá nó còn cách xa bà với xã hội. Bà đau khổ cả về thể xác lẫn quan hệ với người xung quanh. Sự gặp gỡ Chúa Giê-xu đã thay đổi mọi thứ cho bà: Chúa Giê-xu cho bà sự chữa lành bà cần, nhưng Ngài không chỉ chữa lành cơ thể bà. Tình yêu của Ngài đã chữa lành tâm hồn bà. Ngài tái xác quyết con người bà. Ngài nhắc nhở bà về giá trị vô hạn của bà. Ngài gọi bà là một người con nuôi trong gia đình Ngài. Ngài chữa lành bà với một cái đặt tay và với lời Ngài nữa. (Mác 5:34)

Sự chữa lành chảy từ những mối quan hệ. Chúa Giê-xu gọi người đàn bà này là “con gái” để nhắc nhở bà rằng Đức Chúa Trời không hề xa cách bà. Bà là một phần trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu quan tâm đến nhu cầu thể chất của bà, nhưng Ngài cũng dành thời gian để làm thành những nhu cầu mối quan hệ của bà. Ngài cũng làm điều tương tự cho cả bạn và tôi.

Sự gặp gỡ Chúa Giê-xu luôn có sức mạnh để đem đến sự chữa lành. Khi tình yêu thương hiện diện, sự chữa lành hiện diện. Nó sẽ không phải lúc nào trông cũng nhiệm màu, nhưng nó sẽ luôn tạo ra một sự khác biệt.

Chúa Giê-xu không phải thần đèn trong cái lọ hay một máy bán hàng tự động ở đó để cho bạn thứ bạn nghĩ bạn muốn. Ngài là Đấng Cứu Rỗi yêu thương mà kế hoạch Ngài dành cho cuộc đời bạn tốt hơn nhiều kế hoạch của chính bạn. Sự chữa lành tình yêu thương mang đến sẽ không phải lúc nào cũng như bạn nghĩ, nhưng trong phạm vi của sự vĩnh cửu, nó sẽ chứng minh đó chính xác là điều bạn cần cho mình và cho vinh hiển của Đức Chúa Trời.Categories: christianity, Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: