Tình Yêu Thương Mang Đến Ân Điển

Chúa Giê-xu là hiện thân hoàn hảo của cả tình yêu thương và sự thật. Ngài không bao giờ nói một lời nói dối, nhưng đồng thời Ngài không bao giờ ác độc hay phán xét với sự thật cả. Mỗi lời Ngài nói được bọc trong tình yêu thương, nên ngay cả khi sự thật gây đau đớn, Ngài không bao giờ phá vỡ niềm tin của ai cả.

Khi Chúa Giê-xu bị kết án tử hình, những người theo Ngài tan tác trong hãi hùng vì sợ gặp phải số phận tương tự. Phi-e-rơ, tuy nhiên, quyết định đi theo Chúa Giê-xu trên một nhiệm vụ giả dạng để xem thầy mình bị gì. Nhưng khi ông bị nhận ra bởi nhiều người, ông chối bay biến việc biết Chúa Giê-xu. Trong thời điểm bị tổn thương của Chúa Giê-xu, Phi-e-rơ phản bội Ngài.

Dằn vặt bởi hành động của mình, Phi-e-rơ rời khỏi đêm hôm đó và khóc những giọt nước mắt cay đắng. Ông thấy hổ thẹn cho chính mình, và ông tin rằng Chúa Giê-xu có lẽ cũng hổ thẹn vì ông. Chúa Giê-xu chết trên cây thập tự ngày sau đó, và Phi-e-rơ tin rằng câu chuyện đã chấm dứt và ông sẽ phải sống với nỗi hổ thẹn suốt đời.

Nhưng tình yêu thương luôn có chỗ cho sự chữa lành.

Chúa Giê-xu chiến thắng cõi chết, và sau sự phục sinh của Ngài, Ngài hiện ra với Phi-e-rơ. Dưới ánh bình minh thanh tịnh, Chúa Giê-xu thong thả chuẩn bị bữa sáng trên bờ trong khi Phi-e-rơ, đang ngoài khơi đánh cá, nhảy xuống khỏi thuyền để vào bờ với Đấng Cứu Rỗi của ông.

Khi Phi-e-rơ vào bờ, Chúa Giê-xu hỏi ông cùng một câu hỏi ba lần: ”Phi-e-rơ, con yêu Ta chăng?” Mỗi lần, Phi-e-rơ đều trả lời, “Vâng, thưa Chúa. Chúa biết con yêu Ngài.” Mỗi lần, Chúa Giê-xu đều đáp lại, “Vậy hãy chăn chiên Ta.”

Phi-e-rơ bắt đầu thấy buồn lòng vào lần thứ ba khi bị hỏi cùng một câu hỏi, nhưng điều ông không thấy được trong khoảnh khắc là Chúa Giê-xu đang bày tỏ với ông tình yêu thương có năng quyền để che lấp tội lỗi chúng ta. Phi-e-rơ chối Chúa Giê-xu ba lần, và giờ đây, Chúa Giê-xu đang mở rộng ân điển để cho phép Phi-e-rơ xác quyết tình yêu của ông ba lần.

Tôi không biết bạn đã phải trải qua điều gì. Tôi không biết bạn đã bị tổn thương thế nào hay bạn bị phản bội thế nào, và tôi không biết bạn đã làm gì để làm tổn thương hay phản bội người khác. Điều tôi biết là Đức Chúa Trời yêu bạn. Đức Chúa Trời ban ra ân điển của Ngài cho bạn, và Ngài muốn bạn giữ lấy ân điển Ngài và sau đó chia sẻ rộng rãi với những người khác.Categories: christianity, Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: