“Hãy vững lòng.”

Kinh Thánh không cho chúng ta biết nhiều về thời gian giữa sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Nhưng, chúng ta biết chắc là nó diễn ra trong Lễ Vượt Qua: một kỳ lễ dài một tuần để tưởng nhớ khi Đức Chúa Trời giải thoát dân Y-sơ-ra-đen khỏi ách nô lệ.

Trong suốt kỳ lễ, người Do Thái sẽ cùng ăn một bữa ăn với nhau và dâng hiến một con chiên hoàn hảo tại đền thờ trước khi chuẩn bị nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát. Chính vào trước ngày Sa-bát mà thân xác của Chúa Giê-xu đã được niêm phong bên trong ngôi mộ.

Hãy hình dung bạn là một môn đồ của Chúa Giê-xu khi điều này xảy ra. Không chỉ có một trong những người bạn thân nhất của mình mới bị giết oan, mà bạn còn không được phép đau buồn đúng mức cho cái chết của bạn mình cho tới khi hết ngày nghỉ.

Điều mà các môn đồ không nhận ra vào lúc đó là nỗi đau mà họ đang trải qua là một phần của một câu chuyện lớn hơn—một kế hoạch để cứu chuộc tất cả chúng ta. Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy sự phục sinh đang đến, dù các môn đồ không thể.

Sự nghỉ ngơi gợi nhắc chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Chúa trong mọi tình huống. Và sự nghỉ ngơi giúp chúng ta tái tập trung vào điều quan trọng nhất: Đấng hứa cung cấp mọi thứ chúng ta cần. Khi chúng ta chọn vẫn đứng giữa gian khổ, chúng ta chọn thờ phượng Đức Chúa Trời.

Vì vậy dù cho có điều gì đang diễn ra quanh bạn hôm nay, hãy chọn nghỉ ngơi trong Đức Chúa Trời—ngay cả khi thế giới xung quanh bạn chọn lo lắng. Không gì là không thể với Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-xu, hôm nay, xin giúp con nghỉ ngơi trong Ngài. Con biết rằng Ngài lớn hơn bất kỳ điều gì đang diễn ra xung quanh con. Niềm hy vọng của con nằm trong một mình Ngài vì Ngài là sự cứu chuộc của con. Con tin là Ngài đã trả lời những tiếng khóc của lòng con, mặc dù con vẫn đang đợi câu trả lời. Vậy hôm nay, con chọn chăm chú nhìn vào Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu, Amen.Categories: christianity, Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: