Cô-lô-se 4:17 | Kết thúc những gì bạn đã bắt đầu

Xin chào các bạn của tôi. Hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta. Làm tốt! Bạn đã hoàn thành những gì bạn bắt đầu – đó là dấu hiệu thực sự của nhân cách. Nghiêm túc. Và bạn có lẽ đang tự hỏi tiếp theo là gì? Vì vậy, hôm nay chúng ta xem lại những gì chúng ta đã học và lập kế hoạch cho các bước tiếp theo của bạn.

Có câu Kinh Thánh ở cuối Cô-lô-se rất phù hợp. Câu 17:

Nói với A-chíp: Phải thận trọng và chu toàn chức vụ đã nhận nơi Chúa.

Thú vị. Chúng tôi không biết A-chíp, và chúng tôi không biết chức vụ của ông ta. Nhưng chúng tôi biết nó quan trọng. Một người quan trọng vô cùng với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời kêu gọi ở một người vấn đề sống còn trong thế giới của họ. Vì vậy, Phao-lô nói với anh ta, hoàn thành chức vụ. Kết thúc những gì bạn đã bắt đầu.

Và đó là thông điệp của tôi dành cho bạn. Tôi không biết cá nhân bạn, nhưng tôi biết bạn quan trọng đối với Đức Chúa Trời, và tôi biết chức vụ của bạn sẽ tạo sự nên khác biệt. Bạn có một mục đích và sự kêu gọi – vì vậy hãy hoàn thành công việc. Đầu tiên, hãy xem lại

Hành trình của chúng ta bắt đầu với hai từ đơn giản:“Hãy theo Ta”.Và đó là câu chuyện của chúng tôi từ đầu đến cuối – theo Chúa Giê-xu. Trên hành trình, chúng ta đã thấy Chúa Giê-xu chữa lành bệnh tật, làm dịu cơn bão, tha thứ cho những tội nhân khốn khổ và phục hồi hoàn toàn cho con người. Và các môn đồ là một phần của công việc, và bạn cũng vậy.

Trong Mác 8, Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đồ cam kết:

Bất cứ ai muốn làm môn đồ của ta phải từ bỏ chính mình và vác thập tự giá của họ và đi theo ta(Mác 8:34).

Và các môn đồ đã thực hiện. Với người cầm quyền trẻ tuổi giàu có, chúng ta đã học được rằng theo Chúa Giê-xu có nghĩa là buông bỏ những thần tượng như tiền bạc và niềm kiêu hãnh. Và chúng ta đã học được những điều răn lớn nhất của Chúa yêu Chúa và yêu người lân cận. Và trên hết, chúng ta đã học được rằng Chúa yêu chúng ta nhiều như thế nào. Chúa Giê-xu đã phó sự sống Ngài để cứu chúng ta.

Và hãy nhớ – chúng ta không tự kiếm được. Chúng ta không phải trả giá cho tội lỗi của chúng ta, và chúng tôi không làm cho mình nên tốt. Chúa Giê-xu đã chết để trả một lần đủ cả, và Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới. Ân điển. Công việc của chúng ta là sống một cuộc đời xứng đáng với sự kêu gọi của Ngài.

Điều đó đưa chúng ta đến với người Cô-lô-se. Làm thế nào để chúng ta thực hiện? Hai từ đơn giản: theo Chúa Giê-xu. Thay vì bây giờ chỉ theo dấu chân, bạn có Đấng Christ sống trong bạn. Bây giờ Đức Thánh Linh hướng dẫn bạn trong cuộc sống, khi bạn cởi bỏ lối sống cũ và mặc lấy sự sống mới.

Và Đức Thánh Linh cho bạn một thói quen mới.Hãy nhớ rằng – những điều đó không khó, họ. Nó rất dễ dàng. Và đó là một nơi tuyệt vời để bắt đầu những bước tiếp theo của bạn:

Bắt đầu một thói quen với Kinh Thánh. Đặt thời gian mỗi ngày để đọc Kinh thánh. Chúng tôi có các kế hoạch đọc tuyệt vời ở đây trên ứng dụng Kinh Thánh để giúp bạn tiếp tục và tôi đặc biệt thích các kế hoạch đọc hết cuốn Kinh thánh tại một thời điểm. Hoặc bạn có thể bắt đầu kế hoạch này một lần nữa. Lần này mời một người bạn tham gia cùng bạn. Và điều đó đưa tôi đến

Bắt đầu thói quen thông công. Kết nối với các tín đồ khác. Chúng ta được kêu gọi để yêu thương, và điều đó đòi hỏi có thời gian bên nhau. Đó là những gì hội thánh cần. Hãy nhớ rằng, hội thánh không phải là một buổi biểu diễn mà bạn xem, đó là mối thông công. Vì vậy, tham gia. Hãy chia sẻ thực tế và cá nhân tấm lòng của bạn, xưng nhận tội lỗi của bạn, cầu nguyện cùng nhau và tìm sự chữa lành. Và đó là nơi tuyệt vời để

Bắt đầu một thói quen phục vụ. Đó là mục vụ. Tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác theo những cách đơn giản. Một cách tuyệt vời để giúp đỡ là

Bắt đầu thói quen cầu nguyện. Hãy nhớ rằng cầu nguyện không phải là về những việc bạn muốn, đó là về việc đến gần với Chúa hơn. Vì vậy, hãy cởi mở, bày tỏ tấm lòng, nhu cầu của bạn và cầu nguyện cho người khác nữa.

Và sẽ có thêm nhiều thói quen mới: xưng tội,môn đồ hóa. Nhưng nếu điều này bắt đầu cảm thấy như một danh sách việc cần làm, hãy chậm lại. Hãy nhớ rằng – nó không tuân theo quy tắc, mà là đi theo Chúa Giê-xu. Vì vậy, hãy giữ cho nó đơn giản, tập trung vào Ngài và để cho Thánh Linh hướng dẫn bạn.

Và hãy nhớ rằng bạn không được tuân thủ theo giáo điều Cơ đốc giáo Bạn đang được biến đổi từ trong ra ngoài – làm lại thành hình ảnh của Đức Chúa Trời mà bạn muốn nói đến. Ví dụ: một trong những thói quen mới của bạn sẽ là ban cho. Nhưng bạn không cho tiền để lấy điểm với Chúa. Bạn cho là vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho, và bạn đang học tập để được hào phóng như Ngài.

Vì vậy, thời gian để bắt đầu. Có phiêu lưu phía trước. Có những hành trình trong cuộc sống và những hành trình qua Kinh Thánh. Đức Chúa Trời có một công việc cho bạn, vì vậy hãy hoàn thành những gì bạn bắt đầu. Nhưng công việc đó, bạn không làm một mình, đó là của công việc của Ngài, và:

Ngài đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm cho hoàn thành(Phi-líp 1: 6).

Điều này không phải chỉ là về bạn hoàn thành công việc của mình, mà về Đức Chúa Trời hoàn thành công việc của Ngài trong bạn. Vì vậy, hãy hướng mắt về Chúa Giê-xu là Đấng khởi đầu và hoàn thành đức tin trong bạn (Hê-bơ-rơ 12: 2). Ngài bắt đầu điều này – Ngài sẽ hoàn thành nó. Và hãy nhớ rằng, bạn không bao giờ cô đơn. Ngài sẽ không bao giờ rời bạn cũng không từ bỏ bạn (Hê-bơ-rơ 13: 5). Lời cuối cùng Chúa Giê-xu cho các môn đồ trong phúc âm Ma-thi-ơ là:

Và chắc chắn Ta luôn ở bên ngươi, đến tận cùng của thời đại(Ma-thi-ơ 28:20).

Để suy ngẫm và thảo luận

  • Cụm từ Kết thúc những gì bạn bắt đầu có ý nghĩa gì trong cuộc sống của bạn?
  • Phi-líp 1: 6 cho chúng ta biết rằng Ngài bắt đầu một công việc tốt trong bạn sẽ tiếp tục hoàn thành. Điều đó có ý nghĩa gì với bạn?
  • Hôm nay hướng dẫn đã đưa ra gợi ý cho các bước tiếp theo của bạn. Bạn dự định làm gì tiếp theo?


Categories: christianity, Vietnam

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: