Cô-lô-se 4

Xin chào các bạn của tôi. Cô-lô-se 4 ngày hôm nay, và trở lại những điều cơ bản. Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta hai điều răn đơn giản: yêu Chúa với tất cả những gì bạn có và yêu kẻ lân cận như chính mình. Và những chìa khóa đơn giản đó hướng dẫn từng bước khi chúng ta theo Chúa Giê-xu.

Chương 4 bắt đầu khi chương 3 kết thúc: với các hướng dẫn cho các mối quan hệ. Ở đây – nô lệ và chủ. Bây giờ bạn phải hỏi: Kinh Thánh có ủng hộ chế độ nô lệ không? Liệu nó có bỏ qua sự bất bình đẳng, phân biệt chủng tộc và áp bức?

Hãy để tôi nói thẳng. Không. Kinh Thánh không không ủng hộ chế độ nô lệ, và bất cứ ai sử dụng Kinh Thánh để hỗ trợ sự đàn áp hay bất bình đẳng của con người lạm dụng và sử dụng không đúng mục đích – để xấu hổ cho họ. Bây giờ Kinh thánh đề cập đến nô lệ và chủ bởi vì chế độ nô lệ là một thực tế của thời đại, và Phao-lô đưa ra hướng dẫn về cách sống trong cuộc sống thực. Đối với nô lệ, ông nói: hãy làm việc chăm chỉ – giống như bạn đang làm việc cho Chúa vì Ngài là chủ nhân thực sự của bạn.

Và trong chương 4:

“Hỡi những người làm chủ, hãy đối xử phải lẽ và công bằng với các nô lệ mình, vì biết rằng anh em cũng có một Chủ ở trên trời.”/blockquote>

Ở đây và các nơi khác Kinh Thánh nhắc nhở chủ và nô lệ rằng họ bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời, bất kể xã hội ngăn cách họ như thế nào. Tuy nhiên, bạn phải tự hỏi tại sao Phao-lô không chỉ xóa bỏ chế độ nô lệ bằng mệnh lệnh của Đức Chúa Trời.

Điều này rất quan trọng. Chúa Giê-xu, trong lần đến đầu tiên của Ngài, đã không đến để sửa chữa hệ thống và thiết lập trật tự thế giới của chúng ta. Ngài đến để sửa chữa tấm lòng của chúng ta, và đặt tấm lòng của chúng ta quay lại Chúa. Trong lần đến thứ hai của Ngài, Chúa Giê-xu sẽ thiết lập Vương quốc của Ngài trên thế giới, nhưng trước tiên Ngài đến để thiết lập Vương quốc của Ngài trong chúng ta. Đầu tiên: Vua của tấm lòng bạn. Thứ hai: Vua của thế giới.

Vì vậy, Phao-lô dạy chúng ta sống đúng trong một thế giới chưa đúng này. Nô lệ và chủ nhân, công nhân và chủ, làm những gì đúng. Sau đó, Phao-lô nói với những người nô lệ để có được tự do nếu họ có thể, và bức thư của ông ta gửi cho Philemon nói với một chủ nô để giải phóng nô lệ của anh ta và gọi anh ta là anh em – một tuyên bố lớn trong ngày hôm đó.

Chuyển nhanh qua lịch sử và chúng tôi thấy rằng rất nhiều anh hùng đã chiến đấu và hy sinh để chấm dứt chế độ nô lệ đã được truyền cảm hứng và thúc đẩy bởi đức tin của họ trong Kinh Thánh. Chúa thay đổi tấm lòng họ, rồi họ thay đổi thế giới của họ.

Trở lại Cô-lô-se, câu 2:

“Hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn.”

Và điều đó cho chúng ta thói quen mới tiếp theo: cầu nguyện.Đọc Kinh thánh và cầu nguyện mỗi ngày. Một lần nữa, nó không phải là thứ gì đó, nó là thứ dễ hiểu. Cầu nguyện là tuyệt vờiChúng ta có thể nói chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời – Đấng tạo dựng vũ trụ. Phao-lô nói “cống hiến hết mình” cho nó. Làm cho nó một ưu tiên.

Bạn nên cầu nguyện về điều gì? Mọi điều. Những gì bạn cần, những gì bạn biết ơn, những gì bạn đang suy nghĩ hoặc bối rối hoặc hy vọng. Cầu nguyện cho mọi người. Hãy cầu nguyện cho tôi! Tôi cần nó. Hãy cầu nguyện – về – tất cả mọi thứ.

Hãy nghĩ về nó. Giao tiếp là quan trọng đối với mọi mối quan hệ. Nói chuyện là cách chúng ta làm quen với nhau. Điều tuyệt vời của một hành trình cùng nhau là thời gian để nói chuyện, cởi mở, phát triển sâu sắc. Nó giống với Chúa. Khi chúng ta theo Chúa Giê-xu, chúng ta nói chuyện trên đường đi. Chúng ta trong hoàn cảnh thực tế, chia sẻ hy vọng và nỗi sợ hãi. Chúng tôi mở cửa và để mời Chúa Giê-xu ngự vào.

Nghĩ về việc cầu nguyện như nói chuyện với một người bạn tốt. Khi nó không lành mạnh, tất cả chỉ là để có được những gì bạn muốn. Khi nó khỏe mạnh, đó là về việc tìm hiểu nhau. Cầu nguyện không phải là bài tập về nhà hoặc một bài luận được chấm điểm, vì vậy đừng lo lắng về việc cầu nguyện “đúng cách”. Chỉ cần là chân thật. Tiếp cận ngai của Đức Chúa Trời một cách khiêm nhường và cung kính – Ngài là Đức Chúa Trời; nhưng cũng tự tin – Chúa Giê-xu làm cho bạn công bình với Đức Chúa Trời. Và Rô-ma 12 nói là “không ngừng cầu nguyện” – giống như một cuộc gọi điện thoại không bao giờ cúp máy.

Bây giờ phần còn lại của người Cô-lô-se là lời chào. Hãy nhớ rằng, đây là một lá thư thực sự giữa những người thực sự. Và những người đó yêu nhau! Vì vậy, họ gửi lời chào. Tôi thích điều này về Kinh Thánh. Đó là chuyện cá nhân. Đức Chúa Trời có thể đã khắc chữ của mình trực tiếp lên đá, nhưng Ngài đã chọn viết nó trước tiên trên tấm lòng con người mà Ngài yêu thương. Và tình yêu đó tỏa sáng qua thời gian.

Và nó đưa chúng ta đến một thói quen nữa: thông côngDành thời gian với các Cơ Đốc Nhân khác. Đào sâu vào cuộc sống cùng nhau. Yêu Chúa và yêu người lân cận. Người Do Thái cảnh báo chúng tôi không từ bỏ việc việc lễ bái gia đình.

Bây giờ, Hội Thánh từ trong Kinh thánh không phải là một tòa nhà, đó là những người theo Chúa Giê-xu. Hội Thánh có thể nhóm họp trong một tòa nhà, nhưng nếu chúng ta không kết nối với nhau theo cách thực sự, thì chúng ta đang lạc lối. Khi bạn đọc qua chương 4, hãy xem tên – những người quan tâm đến cá nhân – Mác, Giúc tu, Ê-pháp- ra, Lu-ca, Nim-pha và chú ý,

… Hội Thánh trong nhà cô (4:15).

Hồi đó, các hội thánh nhóm họp trong nhà – như gia đình.

Vì vậy, đó là những điều cơ bản: yêu Chúa và yêu người lân cận. Để làm điều đó, hãy bắt đầu một thói quen cầu nguyện: nhận biết Chúa. Và bắt đầu một thói quen thông công: làm quen với những người khác. Có thể mời ai đó ở công sở hoặc trường học theo kế hoạch này với bạn, nói chuyện qua các câu hỏi thảo luận và cầu nguyện cùng nhau. Đó là thói quen đọc Kinh Thánh, thói quen cầu nguyện và thói quen thông công. Ồ Điều đó thực sự dễ dàng.

Bây giờ nếu bạn cần trợ giúp để bắt đầu, chúng tôi sẽ chuyển qua ngày mai. Cho ngày hôm nay, hãy đọc Cô-lô-se 4, và giữ cho nó đơn giản: yêu Chúa và yêu kẻ lân cận.

Để suy ngẫm &Thảo luận

  • Tại sao bạn nghĩ cầu nguyện là điều cần thiết để theo Chúa Giê-xu? Làm thế nào để cầu nguyện ảnh hưởng đến hành trình của bạn với Chúa?
  • Tại sao bạn nghĩ rằng sự thông công là điều cần thiết để theo Chúa Giê-xu? Sự thông công với các Cơ Đốc Nhân khác ảnh hưởng đến việc bạn bước đi với Chúa như thế nào?


Categories: christianity, Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: