Cô-lô-se 3 | Tái hiện lại hình ảnh của Ngài

Xin chào và chào mừng bạn quay trở lại. Chúng ta bắt đầu với một câu hỏi: Là theo Chúa Giê-xu về những thói quen mới hay một bản ngã mới? Là sống khác biệt hay làm cho khác biệt? Vâng, câu trả lời là cả hai – nhưng thứ tự làm cho tất cả sự khác biệt.

Trở lại Cô-lô-se 2, Phao-lô giải thích rằng theo Chúa Giê-xu không chỉ là một bộ quy tắc để sống, đó là một cuộc sống mới. Chôn đời sống cũ và mặc lấy cuộc sống mới. Và hôm nay trong chương 3, ông cho chúng ta biết làm thế nào để live rằng cuộc sống mới. Câu 1:

“Vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất.”

Đây là chìa khóa: đặt vào tấm lòng của bạn – và đặt tâm trí của bạn – ở trên. Hãy nghĩ về Chúa Giê-xu. Nghĩ về Thiên đàng. Lưu trữ tất cả các kho báu của bạn ở đó. Hãy đầu tư lớn nhất vào Thiên đàng. Khi cuộc sống khiến bạn thất vọng, hãy luôn nhớ nhìn lên. Câu 3:

“vì anh em đã chết, sự sống của mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.”

Tôi thích điều đó. “Cuộc sống của bạn bị ẩn giấu. Mọi người sẽ tự hỏi điều gì khiến bạn trở nên sống động như vậy – và đó là Chúa Giê-xu. Ngài là cuộc đời của bạn.

Phần còn lại của chương nói về một điều: chết cuộc sống cũ, và sống đời sống mới. Câu 5:

“Vậy hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đãng, ước muốn xấu xa và tham lam; vì tham lam là một hình thức thờ hình tượng.”

Hãy chú ý Để làm điều này thế nào. Một Cơ đốc nhân ngừng làm điều xấu – không phải bằng cách tuân theo các quy tắc, mà bằng cách làm cho chết phần đó của chúng ta muốn làm điều xấu. Vì vậy, trong câu 8:

…hãy từ bỏ tất cả những điều ấy, tức là thịnh nộ, buồn giận, độc ác, phạm thượng, và lời nói tục tĩu từ miệng anh em. “

Bây giờ dừng phạm tội thì nói dễ hơn làm. Vì vậy, tôi muốn đề nghị hai điều. Đầu tiên, nghiên cứu Rô-ma 6 đến 8. Chìa khóa ở đó là được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Thứ hai,bắt đầu thói quen lành mạnh khi xưng nhận tội lỗi của bạn với Đức Chúa Trời vàvới người mà bạn tin tưởng. Gia-cơ 5 nói điều này:

“Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh” (Gia-cơ 5:16).

Sự chữa lành khỏi tội lỗi bắt đầu bằng việc xưng tội và cầu nguyện.

Và quay lại đây trong câu 9:

“Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng các công việc của nó mà mặc lấy người mới, là người đang được đổi mới trong nhận thức, theo hình ảnh Đấng tạo dựng người ấy.”

Đó là điểm mấu chốt. Hãy mặc lấy người mới. Hãy là người mới mà Đức Chúa Trời đang làm mới. Đức Chúa Trời liên tục làm lại bạn để giống hình ảnh của Ngài. Trong Sáng thế ký 1, Đức Chúa Trời đã tạo ra loài người theo hình ảnh của Ngài, Nhưng sự giống nhau đó đã bị phá vỡ bởi tội lỗi. Sau đó, Chúa Giê-xu đã đến. Chúa Giê-xu  hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và Ngài đến như một Con Người để ban cho chúng ta sự sống mới và làm lại chúng ta trong Ngài, khôi phục lại hình ảnh mà chúng ta đã nói đến.

Và Điều đó làm thay đổi mọi thứ. Trong câu 11, nó phá hủy sự phân biệt giữa chúng ta – sự phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính và địa vị khiến con người trở nên thù hận, áp bức và chiến tranh. Ga-la-ti 3 nói,

“Tại đây không còn phân biệt người Do Thái hay người ngoại, người nô lệ hoặc người tự do, người nam hay người nữ, vì tất cả anh em đều là một trong Đấng Christ Giê-xu.” (Ga-la-ti 3:28).

Chúng ta bình đẳng, và chúng ta là một trong Đấng Christ. Chúng ta được gọi để hiệp một. Cơ Đốc Nhân đã thất bại vì điều trong thời gian dài, nhưng đây là lời kêu gọi của chúng tôi.

Và Phao-lô cho chúng ta một bức tranh về cuộc sống mới này, hãy mặc lấy…

…lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục.”

Nói cách khác, hãy đối xử với mọi người theo cách Chúa Giê-xu đối xử với mọi người. Và tha thứ như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta. Và trên tất cả những điều này – là tình yêu. Theo Chúa Giê-xu là yêu thương.

Chúng ta được gọi đến sự bình an, vì vậy hãy để sự bình an của Đấng Christ cai trị trong tấm lòng của bạn. Bạn được kêu gọi để hiệp một, vì vậy hãy phục vụ lẫn nhau bằng sự khiêm nhường. Bạn có thể nhận thấy rằng hầu hết những từ mô tả bản chất mới của bạn là về cách bạn hành động đối với người khác. Người mới bên trong bạn ảnh hưởng đến cách bạn đối xử với người khác. Vì vậy hãy phục vụ người khác bằng tình yêu thương. Và đó là thói quen mới tiếp theo của bạn: phục vụ người khác

Sau đó, trong câu 18, các mối quan hệ của bạn được làm nên mới ở nhà và tại nơi làm việc. Hôn nhân có một động lực mới:

“Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục… ”  ” Hỡi người làm chồng ơi, hãy yêu vợ… ” (3: 18-19).

Bây giờ hãy xem những từ đó một cách cẩn thận và ghi nhớ những gì chúng ta vừa đọc trong Ga-la-ti: nam và nữ là bình đẳng trong Đấng Christ. Tuy nhiên, cả hai vợ chồng đều được kêu gọi để phục tùng và hy sinh. Nhưng thuận phục không giống như tuân thủ.Thuận phục là một hành động tôn trọng giữa những người bình đẳng, một thái độ tự nguyện nhượng bộ và hợp tác. Thuận phục là một hành động của sự khiêm tốn cao quý, thể hiện sự tôn trọng và danh dự. Đó là sự kêu gọi cao cả của người vợ Cơ Đốc Nhân.

Và người chồng được gọi để yêu. Không chỉ là cảm giác, mà là sự hy sinh thực sự. Tình yêu như Chúa Giê-xu, hy sinh cuộc sống cho người phối ngẫu của bạn. Nói cách khác, người vợ nhượng bộ, còn người chồng hy sinh tất cả. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc Ê-phê-sô 5 và 1 Phi-e-rơ 3.

Và hôm nay, hãy đọc Cô-lô-se 3. Và bắt đầu một số thói quen mới – thói quen đọc Kinh Thánh, thói quen xưng tội, thói quen phục vụ – không phải để trở thành một người mới, mà bởi vì bạn là một người mới Bạn được làm lại trong hình ảnh của Ngài.

Để suy ngẫm & Thảo luận

  • Theo bạn, ý nghĩa của việc cởi bỏ cái tôi cũ và mặc lấy cái mới là gì? (Câu 9-10).
  • Những thay đổi bạn đã thấy trong cuộc sống cho thấy bạn đang được “đổi mới” trong hình ảnh của Đấng Tạo Hóa? (Câu 10).
  • Hôm nay chúng tôi đã thêm hai thói quen mới: xưng tội và phục vụ. Tại sao những điều quan trọng?


Categories: christianity, Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: