Cô-lô-se 2 | Tiếp tục học

Chào mừng bạn quay trở lại. Hôm nay một cảnh báo về sự lừa dối. Chúng ta ở Cô-lô-se 2, và câu 4 nói,

“Tôi nói với bạn điều này để không ai có thể lừa dối bạn bằng những lời lẽ văn hoa.”

Tôi ghét bị nói dối. Tuy nhiên, có những sự lừa dối – giáo viên giả hoặc giáo viên bị hướng dẫn sai – và lập luận của họ có thể đúng. Nhưng đừng để bị lừa dối. Bởi vì sự lừa dối có thể khiến bạn đi lạc lối. Có bao giờ đi xe buýt lại sai đường? Hoặc tệ hơn nữa, khi trở lại trường, tôi đã rẽ nhầm trong một đường đua 5km và chạy đi từ vạch đích cho đoạn đường về nhà. Tại thời điểm đó, tốc độ không thành vấn đề – Tôi đang đi sai đường! Và điều tương tự có thể xảy ra về mặt tâm linh.

Khi chúng ta theo Chúa Giê-xu, chúng ta phải ở trên con đường – đi đúng trên con đường. Và cách đúng đắn để theo Chúa Giê-xu – là theo Chúa Giê-xu. Ngài là đường đi. Bây giờ nghe có vẻ rõ ràng, nhưng đôi khi chúng ta bị phân tâm. Hoặc tệ hơn – bị lừa dối. Vì vậy, để giữ cho chúng tôi đi đúng hướng, hãy bắt đầu trong Lời Chúa. Cô-lô-se 2, câu 6:

“Vì vậy, ngay khi bạn nhận Chúa Giê-xu Christ là Chúa, hãy tiếp tục sống cuộc sống của bạn trong Ngài.”

Tôi thích điều đó. Bắt đầu với Chúa Giê-xu – và ở cùng với Chúa Giê-xu. Các giáo viên giả đẩy các tín đồ ra khỏi sự đơn sơ chỉ theo Chúa Giê-xu. Vì vậy, tiếp tục ở trong Ngài, trong câu 7,

“… Đâm rễ và trưởng thành trong Ngài.”

Hãy nghĩ về điều này. Khi bạn trồng cây, bạn buộc một cây vào cây con tăng trưởng. Một số người đối xử với Chúa Giê-xu như thể Ngài là người hướng dẫn nhỏ bé đó. Họ trưởng thành và bỏ Ngài lại phía sau. Đừng làm điều đó. Chúa Giê-xu là gốc rễ của chúng ta. Ngài là cây nho, chúng ta là nhánh. Rễ cung cấp chất dinh dưỡng cho sự tăng trưởng và giữ cho chúng ta đứng vững trong một cơn bão. Chúng ta “đâm rễ và trưởng thành” trong Chúa Giê-xu. Vì vậy, một lần nữa, Phao-lô cảnh báo chúng tôi: đừng bị giam cầm bởi “triết lý rỗng tuếch và lừa dối” không bắt nguồn từ Chúa Giê-xu. Câu 9:

“Vì trong Ngài tất cả đầy đủ thần tính Đức Chúa Trời ngự trong thân xác”,

Wow. Sự đầy trọn của Đức Chúa Trời trong một thân thể. Đó là Chúa Giê-xu. Sự đầy trọn – không chỉ một chút, mà là một trăm phần trăm. Và câu 10:

“… Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự.”

Nói cách khác, Chúa Giê-xu hoàn toàn là Đức Chúa Trời, và khi bạn đâm rễ trong Ngài, bạn trở thành hoàn toàn – con người mà bạn muốn trở thành.

Vì vậy, các giáo sư giả đã đẩy các Cơ Đốc Nhân ra khỏi đường đua bằng cách dạy rằng Chúa Giê-xu chỉ là một phần của Đức Chúa Trời. Và thay vì theo Chúa Giê-xu, họ tập trung vào các quy tắcHọ nói bạn phải làm điều này để được lên thiên đàng. Những điều từ Cựu Ước, như phép cắt bì.

Được rồi, ngừng cười khúc khích. Phép cắt bì có ý nghĩa như một bức tranh vật lý với ý nghĩa tâm linh. Cắt bỏ xác thịt hình dung làm thế nào xác thịt của chúng ta – bản chất tội lỗi của chúng ta – bị Chúa cắt đi. Nhưng phép cắt bì là dành cho người Do Thái, nó không bao giờ dành cho Cơ Đốc Nhân. Tuy nhiên, các giáo sư giả đã khăng khăng rằng những người Cơ Đốc Nhân nam phải chịu phép cắt bì, và họ đã biến việc theo Chúa Giê-xu thành một nhóm những việc nên làm và không nên làm, để làm việc tốt. Tuy nhiên, Phao-lô nói rằng Chúa Giê-xu đã làm công việc này – Ngài đã cắt bì xác thịt của chúng ta – về mặt tâm linh, chứ không phải về mặt thể xác.

Và câu 12 đề cập đến phép báp têm. Nếu bạn thuộc về Chúa Giê-xu, Ngài gọi bạn để được báp-têmPhép báp-têm không phải là một công việc giúp bạn được cứu, đó là việc bạn làm vìChúa Giê-xu đã cứu bạn. Trong phép báp têm, chúng ta hiệp nhất với Chúa Giê-xu: cuộc sống cũ của tôi đã chết với Chúa Giê-xu trên thập giá, và sự phục sinh của Ngài mang lại cho tôi cuộc sống mới. Vì vậy, phép báp-têm là hình ảnh chôn cất – xuống nước, và phục sinh – lên khỏi mặt nước.

Và cuộc sống mới là cách chúng ta theo Chúa Giê-xu bây giờ. Những sự cũ đã biến mất. Chúng ta không làm việc để trả hết tội lỗi của mình. Câu 13 nói rằng Chúa Giê-xu

“… đã tha thứ cho mọitội lỗi của chúng ta.”

Ngài đã xóa sạch các khoản nợ của chúng tôi – không còn gì để trả. Tội lỗi của bạn không còn nữa.

Và đó là lý do tại sao đi theo Chúa Giê-xu không chỉ là luật pháp. Trong câu 16, đó không phải là “những gì bạn ăn hoặc uống”, hoặc “lễ hội tôn giáo” hoặc ngày Sa-bát. Những điều đó đã có trong Giao ước cũ, và chúng rất quan trọng, nhưng câu 17 giải thích rằng tất cả chúng đều…

“… là hình bóng của những điều sẽ đến.”

Hình bóng rất hữu ích – chúng cung cấp cho bạn một phác thảo về những gì sắp tới. Nhưng Phao-lô nói rằng thực tế – chất “được tìm thấy trong Đấng Christ.”

Chúa Giê-xu là điều có thật. Các luật pháp và truyền thống chỉ là hình bóng.

Khi chúng tôi bị mắc trong việc – như “Bạn phải thờ phượng, bạn phải cầu nguyện” – chúng ta biến thờ phượng vào một cảm giác tội lỗi. Sau đó, chúng tôi thêm nhiều quy tắc như câu 21,

“Chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ!”

Phao-lô nói rằng những quy tắc đó có “sự xuất hiện của trí tuệ”, nhưng chúng không hoạt động. Bạn không thể làm cho mình tốt với các quy tắc nghiêm ngặt và thờ phượng bắt buộc. Và cuộc sống không phải bị bó buộc trong 1 cái hộp.

Hãy nghe. Khi chúng ta theo Chúa Giê-xu, có rất nhiều điều mà chúng ta thường làm điều đó chúng tôi không làm gì nữa. Nhưng không phải vì luật pháp. Chúng ta thay đổi bởi vì chúng ta được làm nên mới. Chúng ta đâm rễ trong Chúa Giê-xu và được đầy dẫy Đức Thánh Linh, Đấng giúp chúng ta thoát khỏi tội lỗi và sống công bình. Đó không phải là hình bóng – đó là thực tế.

Làm theo luật pháp là hành trình tội lỗi. Theo Chúa Giê-xu là một hành trình ân điển. Đọc Cô-lô-se 2 và đảm bảo xe buýt của bạn đi đúng hướng.

Để suy ngẫm &Thảo luận

  • Phao-lô bảo chúng ta hãy tiếp tục ở trong Chúa Giê-xu, như khi chúng ta bắt đầu. Những nguy hiểm và lừa dối nào bạn thấy có thể khiến bạn mất tập trung khi theo Chúa Giê-xu?
  • Làm thế nào là theo Chúa Giê-xu khác với các quy tắc sau đây? (Đọc 2: 16-17)
  • Trải nghiệm của bạn khi theo Chúa Giê-xu cảm thấy giống như một hành trình tội lỗi hay một hành trình ân điển? Chia sẻ câu chuyện của bạn.


Categories: christianity, Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: