“המודל של אלוהים לתפילה אישית יעילה”

תפילת האדון היא אחד הפסוקים המוכרים ביותר בכתובים. רוב האנשים ביצעו את תפילת האדון מזיכרונם, או לפחות היו מזהים אותה לאחר ששמעו אותה. ישוע הורה לתלמידיו:

“כך אתה צריך להתפלל: ‘אבינו שבשמיים, קדוש שמך, בבוא ממלכתך, רצונך ייעשה על פני האדמה כפי שהוא בשמים. תן לנו היום את לחם יומנו. מחל לנו על חובותינו, כמו שמחלנו גם לחייבים לנו. אל תובילנו לפיתוי, אלא תצילנו מרע ” מתי ו’, 9-13.

תפילת האדון היא אחת התפילות הנאמרות ביותר עד היום. אך כאשר ישוע נתן את דבריו היקרים לתלמידיו, כוונותיו חרגו הרבה מעבר למתן תפילה יעילה שעלינו לשנן. הוא נתן לנו מסגרת חשובה לבסיס של כל תפילותינו.

תחשוב לרגע מה נוהג להגביל אותך כשאתה מתפלל, או אילו מחסומי תפילה יש לך. אולי יש לך נטייה להתמקד בעצמך יותר מדי. אולי דעתך מוסחת בקלות במהלך התפילה, או שאתה נוטה להנהן. אלה בעיות שכיחות שכולנו חווים מדי פעם.

תפילת האדון מספקת בסיס להתגבר על נטיות ומחסומים אלה כאשר הם מתפרקים לרכיבים הבאים בסעיפים הבאים.

https://youtu.be/klrJQ3nCxPk Categories: christianity, hebrew

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: