“לתפילה יש משקל!”

בחברה של ימינו אנשים רבים רואים בתפילה דרך לא יעילה לעמוד באתגרי החיים. למעשה, חלקם עשויים שלא להתפלל לעולם. אחרים יעסקו בתפילה רק לאחר שניסו את כל השאר.

אבל אלוהים מעולם לא התכוון שחיי התפילה שלנו יהיו הפתרון האחרון להתגברות על המצבים הקשים לאחר שמיצינו את כל האפשרויות והמשאבים האחרים. האמת היא, שאלוהים רוצה שהתפילה תהיה מרכז חייו של כל מאמין: המקום הראשון שאליו אנו ניגשים כשאנחנו זקוקים לו, ולא האחרון. הוא רוצה לשמוע מאיתנו כל היום, כל יום, גם בזמני השאיפה והצורך שלנו, וגם בזמנים של שפע והגשמה. אלוהים רוצה גם כן להפגין את אהבתו בדרכים כה רבות, בכך שהוא נמצא בתקשורת מתמדת איתנו בעת שאנחנו מתפללים.

תפילה בליבנו. לחשוף את הנשמה הפנימית שלך לאלוהים. רק דרך ההתחייבות שאתה נותן. איש אינו יכול לראות מה נמצא בנשמתך. רק אתה יודע ואלוהים. התחייב אליו מנשמתך וחסדו ימלא אותך.

תפילה היא המפתח לראות שינוי חיובי בחיינו וסביבתנו, והיא בסיסית לצמיחה במסע שלנו עם אלוהים.

“תפילתו של צדיק עוצמתית ויעילה.” אגרת יעקוב ה’, 16Categories: christianity, hebrew

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: