“แตกต่างจากส่วนที่เหลือ”

ฉันขอยืมถ้อยคำจากผู้รับใช้ในศตวรรษที่สิบเก้า ฮอเรซ บุชเนลล์ ในภาษาของการแต่งงาน “ไม่มีคู่สมรสใดจะถูกเรียกว่าเป็นอีกคู่หนึ่ง พระเจ้าทรงมีแผนการมากมายสำหรับคู่สมรสทั้งหลาย ดังเช่นที่พระองค์ทรงทำให้เป็นคู่กัน ดังนั้น พระองค์ไม่เคยเรียกร้องให้คู่สมรสเปรียบเทียบชีวิตคู่ของตนกับคู่อื่นๆ”

คุณเป็นส่วนประกอบครึ่งหนึ่งของคู่ที่ไม่ซ้ำแบบใคร ไม่มีคู่อื่นที่มีของประทาน ความอ่อนแอ เรื่องราวในอดีต พลังการขับเคลื่อน ลูกๆ การทรงเรียก เหมือนกับคู่คุณ นับเป็นอิสระอย่างยิ่งในการยอมรับตัวตนของคู่เราอย่างที่มันเป็น: เราอาจจะมีความแข็งแกร่งในด้านหนึ่ง และอ่อนแอในอีกด้านหนึ่ง มีช่องโหว่จุดนี้ ไม่ยอมรับจุดนี้ ยอดเยี่ยมในอีกด้าน มักจะล้มเหลวในบางเรื่อง แต่เราก็เป็นคู่ที่ไม่ซ้ำใคร ถูกเรียกออกมาจากพระเจ้าเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของเราที่ไม่ซ้ำกันในโลกนี้

พระเจ้าทรงสถาปนาบ้าน และการสมรสของคุณ และนั่นเป็นชีวิตที่พระองค์ปรารถนาให้คุณเป็นไป ไม่ต้องหันมองคู่อื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบคุณค่าของคู่คุณเอง: มองไปยังพระเจ้า เพื่อเติมเต็มการทรงเรียกของคุณ ไม่ต้องเปรียบเทียบตัวคุณเองกับคู่อื่นๆ เพื่อวัดว่าใครมีความสุขกว่ากัน; จงเปรียบเทียบการเชื่อฟังของคุณต่อพระเจ้าที่ทรงออกแบบชีวิตคุณเพื่อวัดความสัตย์ซื่อของคุณ

จงสบายใจกับเรื่องราวของคุณ ตัวตนของคุณในฐานะที่เป็นคู่สมรส เพลิดเพลินกับมัน จงอย่าเปรียบเทียบ แค่สัตย์ซื่อกับนิมิตที่ไม่เหมือนใครที่พระเจ้าทรงประทานให้กับคุณผู้ไม่ซ้ำแบบใคร (และนั่นเป็นหมายถึงคุณทั้งคู่) พระเจ้าไม่ได้ต้องการคู่อื่นๆ เหมือนกับคู่ที่พระองค์ทรงสร้างไว้แล้ว พระองค์ทรงสร้างสรรค์กว่านั้นมาก แน่นอนทีเดียว พระองค์ทรงประสงค์ที่จะสร้าง และอวยพรคู่สมรสที่มีเอกลักษณ์ซึ่งหมายถึงคุณนั่นเอง

* คู่สมรสคู่ไหนที่คุณมักจะเปรียบเทียบคู่ของคุณกับพวกเขา? คุณเชื่อไหมว่า พระเจ้าทรงเตรียมคุณเพื่อการเดินทางพิเศษเพื่อเป็นไปตามจุดประสงค์ของพระองค์? คุณจะมีชีวิตแบบนั้นได้อย่างไร?Categories: thai

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: