Mác 8-9 | Chúa Giê-xu là ai

Hôm nay, Mác 8 đưa chúng ta đến điều cốt lõi của Cơ Đốc Giáo. Chúng tôi đã đi theo Chúa Giê-xu và các môn đồ Ngài trong một thời gian. Họ đã thấy phép lạ của Ngài, cảm thấy lòng thương xót của Ngài, nghe lời dạy dỗ của Ngài. Bây giờ là thời gian quyết định. Có hai câu hỏi chính ở đây: Chúa Giê-xu là ai? Và những gì cần làm để đi theo Ngài?

Chúng ta bắt đầu ở câu 27:

“Chúa Giê-xu và các môn đồ đi đến các làng xung quanh Sê-sa-rê Phi-líp. Trên đường Ngài hỏi họ, ‘người ta nói Ta là ai?'”

Một câu hỏi đơn giản. Và thực sự đây là nơi tất cả chúng ta bắt đầu khi cố gắng tìm ra những gì chúng ta tin cậy. Chúng ta bắt đầu với những gì chúng ta đã nghe từ người khác. Các môn đệ đưa ra một vài câu trả lời mà họ đã nghe: Một số người nói Chúa Giê-xu là Giăng Báp-tít sống lại, hoặc Ê-li, hoặc một nhà tiên tri.

Và ngày nay người ta có nhiều ý kiến về Chúa Giê-xu là ai. Người Hồi giáo tôn vinh Chúa Giê-xu là một nhà tiên tri vĩ đại của Allah – vô tội và được sinh ra từ một trinh nữ. Người Do Thái có nhiều cái nhìn về Chúa Giê-xu – một số người cho là một thầy dạy luật, những người khác cho là một kẻ dị giáo, trong khi nhiều người nhìn thấy Ngài là Đấng Cứu Thế. Nhiều người Ấn giáo tôn trọng Chúa Giê-xu như một đạo sư đối với người Do Thái, trong khi nhiều tín đồ Phật giáo coi Chúa Giê-xu như một đấng khai sáng. Vì vậy, có rất nhiều ý tưởng về Chúa Giê-xu – chủ yếu là tích cực. Nhưng trong câu 29, Chúa Giê-xu nhấn mạnh vào vấn đề:

“‘Nhưng còn các ngươi thì sao?’Ngài hỏi.’Các ngươi nói Ta là ai?”‘

Đây là câu hỏi được quan tâm đến. Với đức tin có nghĩa là bất cứ điều gì, nó phải là cá nhân. Nó không đủ để biết những gì người khác nói. Nó phải đến từ bạn: Bạn xưng Chúa Giê-xu là ai?

Đó là thời gian quyết định và Phi-e-rơ đưa ra quyết định của mình:

“Phi-e-rơ đã trả lời, ‘Ngài là Đấng Cứu Thế.”‘

Đây là một khoảnh khắc lớn. Đấng Cứu Thế có nghĩa là Đấng được xức dầu. Ngài là người được Đức Chúa Trời chọn để thực hiện lời hứa và hoàn thành kế hoạch vĩ đại của Ngài để cứu nhân loại. Chúng ta sẽ đào sâu vào lời hứa của Đức Chúa Trời và những lời tiên tri cho cuộc hành trình tiếp theo của chúng ta. Bây giờ, hãy hiểu rằng tuyên bố của Phi-e-rơ là nền tảng cho đức tin. Cuộc hành trình của chúng ta với Đức Chúa Trời bắt đầu với những người đã xưng nhận Chúa Giê-xu.

Và trong câu 31, Chúa Giê-xu dạy họ rằng Đấng Mê-si…

“… phải chịu khổ nhiều điều và bị các trưởng lão khước từ.”

Chúa Giê-xu không muốn họ ngạc nhiên khi Người được chọn của Đức Chúa Trời bị từ chối bởi các nhà lãnh đạo đạo đức giả,

“… và rằng Ngài phải bị giết chết và sau ba ngày phải sống lại.”

Vì vậy, Chúa Giê-xu đã phó 1 lần đủ cả. Ngài sẽ bị giết và sẽ sống lại. Điều này đã được tiên tri trong nhiều thế kỷ, trong Ê-sai 53, Thi-thiên 22, Xa-cha-ri 12. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Thập tự giá đã đến.

Thật thú vị, thập tự giá đã đã ngăn cách Chúa Giê-xu của Kinh Thánh với những gì người khác nói. Hồi giáo từ chối câu chuyện về thập tự giá; Người Ấn giáo nói về Chúa Giê-xu đã an nghỉ ở cõi vĩnh hằng; và Phật Giáo không tin vào tội lỗi, cây thập tự giá chỉ là độc ác.

Lúc đầu, Phi-e-rơ có phản ứng tương tự. Anh ta kéo Chúa Giê-xu sang một bên để can gián Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu quở trách Phi-e-rơ vì suy nghĩ như một người bình thường, mà không nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời. Suy nghĩ của con người sẽ cứu chàng trai tốt khỏi đau khổ và để những người xấu nhận được những gì họ xứng đáng. Nhưng không phải Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã sống công chính, và nhận cái chết của kẻ tôi nhân. Ngài đã thay thế cho chúng ta.

Sau đó, trong câu 34, Chúa Giê-xu giải thích những việc cần để trở nên môn đồ của Ngài. Đọc kỹ:

“Bất cứ ai muốn trở thành môn đồ của Ta đều phải từ bỏ chính mình và vác thập tự giá của mình và đi theo Ta.”

Nếu bạn muốn theo Chúa Giê-xu, hãy ghi nhớ câu này. Đó là giá phải trả. Để theo Chúa Giê-xu, bạn phải:

Từ bỏ chính mình:Bạn không thể tự cứu mình, bạn không đủ tiêu chuẩn. Bạn cần có Chúa Giê-xu.

Hãy vác thập giá của bạn:Mỗi Cơ Đốc Nhân mang một gánh nặng, một sự hy sinh. Cuộc sống không là công bằng với bạn.

Và theo Chúa Giê-xu:Nơi Chúa Giê-xu dẫn dắt, bạn đi theo.

Theo Chúa Giê-xu không chỉ là niềm tin, giống như hôn nhân còn hơn cả cảm giác. Nó là sự cam kết liên tục, một giao ước trong huyết của Ngài. Câu 35:

“Vì ai muốn cứu mạng mình thì sẽ mất, nhưng ai mất mạng sống vì Ta và vì phúc âm thì sẽ được lại. Điều gì tốt cho một người nào đó để có được cả thế giới, nhưng bị mất linh hồn của họ? Hoặc có gì để đổi lấy linh hồn của họ không?”

Tôi thích câu đó. Bạn biết Chúa Giê-xu đang nói gì không? Ngài nói rằng linh hồn của bạn đáng giá hơn cả thế gian. Vì vậy, hãy từ bỏ thế gian, và bám lấy Chúa Giê-xu. Đối với Chúa Giê-xu, linh hồn của bạn đáng bị hư mất. Nó có giá trị gì với bạn?

Trong cuộc sống của riêng tôi, tôi đã lãng phí nhiều năm để trao niềm tin cho người khác, “Họ tin điều này và điều nọ.” Nhưng một ngày quyết định đã đến – cho đức tin của riêng tôi. Có sự khác biệt lớn giữa tin vào hôn nhân và đã kết hôn. Và có sự khác biệt lớn giữa việc tin Chúa Giê-xu và theo Chúa Giê-xu. Sự khác biệt là sự cam kết và hy sinh. Tóm lại, sự khác biệt là cuộc sống của bạn. Và nó có giá trị mỗi giây.

Đọc Mác 8 và trả lời câu hỏi ngày hôm nay. Bạn nói Chúa Giê-xu là ai, và bạn đã sẵn sàng đi theo Ngài chưa?

Để suy ngẫm & Thảo luận:

  • Bạn nói Chúa Giê-xu là ai?
  • Bạn cần gì để theo Chúa Giê-xu? Viết câu 34 bằng lời của bạn cho cuộc sống của bạn.
  • Theo Chúa Giê-xu có đáng giá không? Viết các câu 35-36 bằng từ riêng của bạn cho cuộc sống của bạn.


Categories: Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: