Mác 4-5 | Hạt giống tốt đất tốt

Chúa Giê-xu là một người kể chuyện tuyệt vời. Trong Mác 4 và 5, Chúa Giê-xu kểngụ ngôn –câu chuyện dạy một bài học. Ngụ ngôn đầu tiên của Chúa Giê-xu sẽ giúp chúng ta trả lời hai câu hỏi quan trọng: Kinh Thánh là gì và tại sao chúng ta nên đọc Kinh Thánh?

Hãy đánh dấu sao ở Mác 4:3:

“‘Hãy lắng nghe! Một nông dân đã ra ngoài gieo hạt giống của mình. Khi anh ta đang phân tán hạt giống, một số hạt giống rơi xuống dọc theo con đường, và những con chim đến và ăn nó. Một số rơi xuống những nơi có đá, nơi đó không có nhiều đất. Nó mọc lên nhanh chóng, bởi vì đất nông. Nhưng khi mặt trời lên, cây bị cháy sém, và chúng khô héo vì không có rễ. Những hạt giống khác rơi xuống giữa bụi gai, chúng lớn lên và bị nghẹt ngòi, và không ra hạt được. Vẫn còn những hạt giống khác rơi xuống đất tốt. Nó đã mọc lên, phát triển và tạo ra quả, một số ra ba mươi, một số ra sáu mươi, một số ra một trăm.’

Sau đó, Chúa Giê-xu nói, ‘Ai có tai để nghe, hãy nghe.”‘

Đó là câu chuyện về gieo giống. Một nông dân đang gieo hạt giống; một số hạt phát triển và một số không phát triển, tùy thuộc vào đất. Không quá thú vị, nhưng Chúa Giê-xu cho chúng ta chìa khóa của ngụ ngôn này trong câu 14:

Người nông dân gieo lời.

Trong Lu-ca 8 Chúa Giê-xu nói:

“Hạt giống là Lời của Đức Chúa Trời”(Lu-ca 8:11).

Vì vậy, Chúa Giê-xu so sánh Lời Chúa như hạt giống. Hãy suy nghĩ về hạt giống. Nó không có gì để xem xét. Trái cây thú vị hơn nhiều. Nhưng hạt giống bên trong, hạt nhỏ bên trong, đã ẩn giấu bên trong nó tất cả các bản thiết kế và tất cả các công cụ xây dựng cần thiết để tạo nên toàn bộ bụi cây, cây hoặc cây – từ rễ đến cành đến quả – và tất cả ở trên mặt đất. Một hạt giống thật tuyệt vời: bạn chôn vùi nó và nó tạo ra sự sống.

Và Chúa Giê-xu nói với chúng ta: Lời Đức Chúa Trời là hạt giống. Có thể không giống như vậy, nhưng bản thiết kế của cuộc sống là ở đó. Tất cả những gì nó cần là mảnh đất tốt.

Kinh thánh hơn cả một cuốn sách. Nó thực sự là 66 sách. Nhưng nhiều hơn thế, Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Ii Ti-mô-thê nói,

“Tất cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn”(2 Tim 3:16).

Điều đó có nghĩa là Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời

Vậy nếu Lời Đức Chúa Trời là hạt giống, thì đất là gì? Điều đó đưa chúng ta trở lại với ngụ ngôn.

Chúa Giê-xu giải thích rằng đất là những người nghe Lời Đức Chúa Trời. Đất là bạn và tôi. Đó là tấm lòng của chúng ta, và có bốn loại đất – bốn loại tấm lòng khác nhau khi nghe lời Chúa.

Một số tấm lòng cứng như sỏi đá. Lời Chúa đánh trúng vào và không thấm vào. Những tấm lòng khác giống như đất đá. Có ít đất, và hạt có nảy mầm và mọc lên, nhưng rễ không thể phát triển sâu. Khi khó khăn đến, họ từ bỏ niềm tin. Sau đó, một số tấm lòng giống như đất với gai và cỏ dại, vì vậy bị cuốn vào những thú vui và lo lắng của cuộc sống, không có chỗ để phát triển niềm tin. Nhưng sau đó, có một số tấm lòng rằng… Chà, bạn đã bao giờ thấy một cánh đồng đất đơn sơ biến thành một khu vườn chưa? Ngạc nhiên chưa.

Vậy làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng tấm lòng bạn là loại đất đó? Để tìm hiểu, hãy đọc Mác 4. Hãy nhớ rằng, sức mạnh nằm trong Lời của Đức Chúa Trời; chứ không phải của tôi. Tôi ở đây để giúp bạn bắt đầu, nhưng mục tiêu thực sự của tôi là để bạn mở Kinh Thánh và tự đọc nó.

Hy vọng của tôi cho bạn là một thói quen đọc Kinh Thánh lành mạnh. Đó là một phần thiết yếu của hành trình theo Chúa Giê-xu. Đọc Kinh Thánh hàng ngày. Trồng hạt giống tốt trong đất màu mỡ và sản sinh trái tốt.

Vì vậy, hãy đọc Mác 4 và 5, và xem xét loại đất bạn muốn trở thành. Nếu bạn có thời gian, hãy đọc đầy đủ các chương và theo Chúa Giê-xu khi Ngài kể những câu chuyện tuyệt vời hơn. Và quan sát khi Ngài nói với một cơn bão lớn và làm tan nó đi, khi Ngài xua đuổi ma quỷ, chữa lành bệnh tật, và thậm chí gọi người chết sống lại. Và tất cả những điều đó, với sức mạnh của Lời Ngài. Và nếu Lời Chúa Giê-xu có thể làm tất cả những điều đó, hãy tưởng tượng những gì Lời đó sẽ làm trong cuộc sống của bạn. Tất cả bạn cần – là mảnh đất tốt.

Để suy ngẫm&Thảo luận:

  • Tại sao bạn nghĩ Chúa Giê-xu hình dung Lời Đức Chúa Trời như là hạt giống? Chúng giống nhau như thế nào?
  • Nếu đất biểu hiện cho tấm lòng của bạn, bạn có thể làm gì để chắc chắn rằng Lời Chúa được gieo trồng trong đất tốt và có chỗ để phát triển và sinh bông trái?
  • Bạn đã thấy Lời Đức Chúa Trời ảnh hưởng đến bạn và mọi người như thế nào trong cuộc sống của bạn? Chia sẻ câu chuyện của bạn.


Categories: Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: