“การพึ่งพาพระเจ้า”

ถ้าการแต่งงานและครอบครัวของคุณรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องตลก หรือมีแต่ความวุ่นวาย ไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่ได้ทอดพระเนตรอยู่ และไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงไถ่ไม่ได้ คำสอนคริสเตียนมากมายในปัจจุบัน เกี่ยวกับการที่เราต้องพัฒนาของประทาน “ของเรา” ปรับปรุงทักษะ “ของเรา” ก้าวไปสู่ศักยภาพ “ของเรา” ในขณะเดียวกัน ก็มีคำสอนมากมายเกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู และแบบอย่างในการยอมจำนนต่อการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้การสมรสนั้นได้สอนเราที่จะวางใจในพระวิญญาณฯ พระองค์จะทรงพิสูจน์พระองค์เอง หากเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตสมรสของเราจริงๆ เราควรเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระสิริของพระเจ้า

พระเจ้าไม่เคยเรียกเราให้ทำสิ่งใดโดยไม่ได้ประทานสิ่งที่จำเป็นทุกอย่างให้แก่เรา เพื่อให้เราทำภารกิจให้สำเร็จ อาจจะไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องการ แต่จะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้จริงๆ นี่ไม่ได้บอกว่า งานนี้จะง่าย แต่พระเจ้าทรงสัญญาผ่านพระธรรมอิสยาห์ว่า “พระ‍องค์​ประ‌ทาน​กำลัง​แก่​คน‍อ่อน‍เปลี้ยและ​ผู้​ไม่‍มี​พลัง​นั้น​พระ‍องค์​ทรง​ให้​มี​เรี่ยว‍แรง​มาก (อิสยาห์ 40:29)

อย่าละเลยเรื่องนี้ไป เพราะนี่เป็นเรื่องสำคัญ: อิสยาห์ 40: 29 สันนิษฐานว่าพระเจ้าจะเรียกเราเพื่อภารกิจหลากหลายจนเราไม่สามารถไปได้ด้วยกำลังของตนเอง

“ความลับ” ของการสมรสศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริง ที่จริงแล้วก็คือ บุคคล องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงให้พระสัญญาไว้ เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความสัมพันธ์ (ทรงพบกับความต้องการของเราในเรื่องความรอดโดยทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมา) เราจึงไม่น่าประหลาดใจที่พระองค์ทรงตอบสนองความต้องการของเราในการเปลี่ยนแปลงโดยทรงส่งพระองค์เองลงมา ในรูปของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เพราะการสมรสนั้น เป็นหนึ่งในการกระทำที่ลึกซึ้งมากที่สุดในการนมัสการพระเจ้าที่ผู้เชื่อสองคนจะแบ่งปันกันได้ เป็นไปไม่ได้ที่จะสมรสกันด้วยความศักดิ์สิทธิ์โดยปราศจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยให้เราเข้าใจทรงทำกิจในชีวิตเรา ช่วยเราให้เข้าใจความหมายของการมอบความรัก ให้อำนาจเราที่จะรัก ลงโทษเราเมื่อเราล้มเหลวที่จะรักคนอื่น ให้ใจใหม่แก่เราเมื่อเราอ่อนล้าที่จะรัก และเทความหวังใจให้เมื่อเราท้อแท้เกินกว่าจะรักได้

*คุณได้พึ่งพาองค์พระวิญญาณฯ ที่จะทำให้คุณ และการสมรสของคุณเข้มแข็งขึ้นไหม? มีสถานการณ์เจาะจงไหนที่คุณไม่สามารถทำเองได้ แต่ได้รับการเสริมกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์?Categories: thai

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: