Ketidakpastian Kehidupan

Allah tinggal di situ, kota yang tidak akan dimusnahkan; ketika masih subuh, dia akan datang menolongnya.
Mazmur 46:5

Bagaimana kita bereaksi sekiranya segalanya tidak berjalan dengan lancar? Kehidupan kita adalah dalam ketidakpastian. Tetapi ada satu perkara yang kita mesti pasti, dan itu adalah Firman Allah. Baru-baru ini seorang kawan saya menghidapi penyakit kanser yang jarang. Beliau adalah seorang mukmin menakjubkan Yesus Kristus, dan saya menyaksikan secara langsung kuasa janji-janji Allah di tempat kerja dalam hidupnya.

Tiada apa yang boleh menyediakan anda untuk keadaan yang sukar; tiba-tibanya kegelapan boleh memuncul diatas anda. Sama adanya kemerosotan kesihatan anda, berhubungan diputuskan, kehilangan pekerjaan, atau apa sahaja yang berkenaan, Tuhan telah menyediakan pelan-Nya yang dirancangkan untuk anda. Dia menyetahui keperluan anda, kebimbangan anda, atau kemungkinan kekurangan keimanaan anda kepada-Nya. Percayalah bahawa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini telah berjanji untuk berada di sisi anda. Dia tidak akan lambat untuk menolong anda.

Tuhan tidak pernah lambat! Mempercayalah, terus mempercaya, menhadapkan mata anda kepada Yesus. Ribut yang berlanda akan berlepas, pagi kehendak subuh, ia akan berlalu -dan anda akan berasa bersukacita! Perjanjian -perjanjian Allah, dan Kalimah Allah akan berkekalan dan bermutlak.Categories: Bahasa Malaysia, Bahasa Melayu

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: