“รักคนที่ไม่น่ารัก”

พระเยซูตรัสว่า บำ‌เหน็จของท่าน‍ทั้ง‍หลายจะมีบริ‌บูรณ์ ไม่ใช่เมื่อรักคนที่รักเรา แต่เมื่อเรารัก “คนอก‌ตัญ‌ญูและคน‍ชั่ว” อย่างที่พระเจ้าทรงกระทำ

หากคุณได้แต่งงานกับคนที่รักพระเจ้า มีใจกรุณา รักในการให้ และรู้จักคิด นั่นนับเป็นรางวัลชีวิต ไม่มีคะแนนพิเศษในสวรรค์ที่ได้มีความสุขในชีวิตสมรสมากกว่าคู่อื่นๆ ดังนั้นคุณจะมีสิ่งที่น่าพอใจมากนับเป็นเวลาหลายสิบปี ในขณะที่คนอื่นอาจจะสำรองไว้เพื่อชีวิตนิรันดร์

ตัวอย่างเช่น คู่สมรสของคุณอาจเอาเปรียบคุณ คุณอาจไม่เคยได้รับการชื่นชมอะไรเลยบนโลกนี้ แต่วันนั้นจะมาถึง – พระเยซูสัญญาว่าถึงสิ่งนี้! – เมื่อ คุณเห็นพระบิดาในสวรรค์ที่เปรียบเหมือนบิดาคู่สมรสแบบหน้าต่อหน้า พระองค์ตรัสกับคุณว่า “ลูกชาย (ลูกสาว) ที่รักของเรา นั้นเป็นคนที่ดีมาก แม้ว่าเราจะรู้ว่า เขาไม่เคยเข้าใจเลยว่า เขาได้รับพระพรมากเพียงใดที่ได้แต่งงานกับเจ้า บัดนี้ ให้เราได้ทำให้เจ้าเห็นว่า เราจะมอบบำเหน็จอันเป็นนิรันดร์ให้แก่ผู้ที่รักในนามของเรา จงมารับบำเหน็จของเจ้า มาเข้าสู่การพักสงบ!”

คุณเห็นความเชื่อในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงนิยามของคำว่า วันดีๆ ที่นี่ ในเวลานี้ไหม? เรามองหาโอกาสที่จะรัก ปรนนิบัติดูแล เอาใจใส่ หนุนใจ และชื่นชม แทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับว่า คู่สมรสเรานั้นให้ความรัก ปรนนิบัติดูแล เอาใจใส่ หนุนใจ และชื่นชมเรามากเพียงใด นี่เป็นสิ่งที่หนุนใจสำหรับผู้ที่ถูกเอาเปรียบอยู่ในเวลานี้ พูดกันอย่างจริงใจ เราบางคนก็แต่งงานกับคนโง่ ฉันไม่ได้พูดเล่น แต่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า มีคนโง่ ใช่ไหม? สำหรับฉันแล้ว บางคนคงต้องแต่งงานกับพวกเขา บางทีคุณอาจเลือกไปคนหนึ่ง จากมุมมองแบบชาวโลก นี่นับเป็นชีวิตที่สูญเปล่า จากมุมมองแห่งชีวิตนิรันดร์ คุณมีโอกาสที่จะเตรียมตัวเอง สำหรับการสนทนาที่น่าตื่นเต้น และการตอบสนองที่บัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์

* พระคำตอนนี้ได้หนุนใจให้คุณรักคู่ครองแม้ในเวลาที่เป็นไปได้ยากไหม? บทเรียนนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อวิธีที่คุณดำเนินชีวิตประจำวันกับเขา หรือเธอ หรือไม่?Categories: thai

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: