Mencari Makna dalam Hidup

Tetaplah bersatu dengan Aku dan akupun tetap bersatu dengan kamu. Cabang dengan sendiri tidak dapat berbuah, kecuali tetap pada pokoknya. Demikian juga kamu; kamu hanya dapat berbuah, jika kamu tetap bersatu dengan Aku.
Yohanes 15:4

Mereka yang bersatu dalam Kristus akan kekal dalam-Nya – ia sebagai satu bertaatan dalam seruan Injil dan untuk terus hidup kerana Dia memahui kita untuk teruskan kehidupan kita. Namun betapa mudahnya untuk kita tidak bersatu dengan-Nya mempunyai tujuan untuk perkara lain, walaupun untuk perkara yang baik.

Meletakkan usaha tidak berdasarkan Kristus akan menyebabkan kehilangan berusahaan yang bersifat ketuhanan seperti kesabaran, kawalan diri, atau kebaikan hati. Dan sementara itu, berdasarkan kekuatan kita sendiri, pencapaian keatas sifat-sifat yang indah hanya untuk masa yang singkat, Ia tidak akan dapat bertahan lama dan terhapus jika kita tidak bersatu dengan Kristus. Kristus adalah sebagai pohon kepada buah anggur, dan Dia memerintahkan kita untuk mematuhi-Nya, bergantung kepada-Nya, untuk mengisikan hati dan pemikiran kita dengan kata-kata-Nya, ingat Injil-Nya, untuk berhidup bagi kemuliaan-Nya di atas segala-galanya, supaya kita dapat berbuah, dan buah-buahan yang berkekalan (Yohanes 15:16).

Seolah kita kekal di dalam Kristus bahawa buah bagi Roh akan mengalir dari hati kita, fikiran kita, tindakan kita, dan lidah kita. Selagi kita kekal di dalam Kristus kita akan dapat menyatakan sesama Paul, “Saya boleh melakukan semua perkara melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku” (Filipi 4:13). Dan apa yang Paul mampu melakukan? Dia memampu berasa berpuas-hati dalam semua keadaan – bukan hanya kerana di berhasrat untuk berasa puas, tetapi kerana, Paul mematuhi dalam Kristus yang bagaikan buah anggur, beliau menerima kekuatan untuk bergembira dan berpuas-hati dalam keadaan beliau. Jadi janganlah kita terpedaya dengan memeriksa senarai orang kristian perkara yang dipatutkan dan tidak dipatutkan. Marilah kita memeriksa hati kita sebaliknya.

Adakah kita tinggal di dalam Kristus? Adakah kita dalam Firman-Nya? Adakah kita bergantung kepada-Nya atas kekuatan-Nya untuk bertaat? Adakah kita berusaha untuk hidup untuk kemuliaan-Nya, menyambil berasa menyenang hati di dalam Dia dan percaya kepada-Nya? Semoga bersatu dalam Kristus dan menghasilkan buah-buahan yang berkekalan menjadi tanda sebenar bagi kehidupan kita supaya Allah akan dimuliakan.Categories: Bahasa Malaysia, Bahasa Melayu

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: