Mác 1 | Hãy theo Ta

Xin chào và chào mừng bạn đến với Bắt đầu. Nếu bạn mới bắt đầu – hoặc có thể khởi động lại– với Chúa Giê-xu, hoặc nếu bạn chỉ tò mò về đức tin, bạn đang ở đúng nơi.

Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu? Chà, đối với các môn đồ, tất cả bắt đầu bằng hai từ đơn giản từ Chúa Giê-xu, “Hãy theo Ta”. Và cuộc hành trình phía trước sẽ thay đổi mọi điều.

Vì vậy, đó cũng là nơi chúng ta sẽ bắt đầu: theo Chúa Giê-xu. Kế hoạch của chúng tôi rất đơn giản. Chúng ta sẽ đọc hai sách trong Kinh thánh. Trước tiên, chúng ta sẽ theo dõi câu chuyện của Chúa Giê-xu trong Tin Lành Mác; sau đó chúng ta sẽ nói về câu chuyện của chúng ta trong cuốn sách Cô-lô-se. Trong sách Mác, chúng ta sẽ thấy ý nghĩa của việc theo Chúa Giê-xu thời trước, và ở trong sách Cô-lô-se, chúng ta sẽ thấy ý nghĩa của việc theo Chúa trong ngày nay.

Phần quan trọng nhất của kế hoạch này là việc đọc Kinh Thánh, nhưng tôi sẽ ở đây để cùng với bạn và giải thích mọi thứ khi cần. Rốt cuộc, những chuyến đi cùng nhau là tốt hơn. Mời một người bạn, và bạn sẽ làm quen với Chúa Giê-xu trong khi bạn làm quen với nhau! Bạn có thể tự đọc, sau đó đăng ký để nói về nó mỗi ngày – hoặc mỗi tuần. Hoặc nó chỉ có thể là tôi và bạn.

Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu nào. Hôm nay, Mác chương 1, bắt đầu từ câu 1:.

“Sự khởi đầu của Tin Lành về Chúa Giê-xu Đấng Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời”

Đó là một sự mở đầu. Đầu tiên, đó là tin tốt, và tôi thích tin tốt. Đó là về Chúa Giê-xu, Đấng Cứu Thế. Đấng Cứu Thế có nghĩa là Đấng được xức dầu như là người được, chọn của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời.

Câu 2 bắt đầu với một lời tiên tri từ những thế kỷ trước:

“Ta sẽ sai sứ Ta đến trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con”

Sứ giả của Đức Chúa Trời là một người tên là Giăng, được sai đến rao giảng và để chuẩn bị tấm lòng cho Chúa Giê-xu. Làm thế nào anh ấy chuẩn bị chúng? Chà, câu 4 nói rằng ông đã giảng về một “phép báp têm của Sự Ăn Năn để được tha thứ tội lỗi.” Sự ăn năn là mấu chốt. Ăn năn là thay đổi suy nghĩ và thay đổi hướng đi của bạn. Nhận ra những gì tôi đã làm là sai, sau đó quay lưng lại với nó để đi theo một hướng hoàn toàn mới. Và vì vậy, mọi người từ nơi xa xôi và hoang mạc đến để nghe Giăng, ăn năn và chịu phép Báp-tem.

Đây là điểm mấu chốt. Bước đầu tiên để theo Chúa Giê-xu là một sự chuyển hướng. Hãy thú nhận sai lầm bạn đã làm, quay lưng lại với nó và quay về phía Chúa Giê-xu. Giăng làm phép Báp-tem bằng nước như một dấu hiệu của sự ăn năn, nhưng ông cũng nói với họ rằng Chúa Giê-xu đã đến và Ngài sẽ làm phép Báp-tem bằng Đức Thánh Linh.

Sau đó, trong câu 9, Chúa Giê-xu đến từ Na-xa-rét, và Giăng đã làm phép Báp-tem cho Ngài. Nhưng phép báp têm của Chúa Giê-xu thì khác. Thánh Linh ngự xuống trên Ngài như hình chim bồ câu, và trong câu 11

“Một giọng nói đến từ thiên đàng: Con là Con của Ta, người ta yêu; Ta rất hài lòng về Con.”

Có rất nhiều thứ để xem ở đây, nhưng tôi muốn bạn tự đọc. Đó là cách nó hoạt động. Tôi sẽ tập trung vào bức tranh lớn, sau đó bạn đọc chi tiết. Câu 14:

Sau khi Giăng bị tống vào tù, Chúa Giê-xu đi vào Galilê, loan báo tin mừng về Đức Chúa Trời. Đã đến lúc, Ngài nói. ‘Vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến gần. Hãy ăn năn và tin những tin tốt lành!

Chúa Giê-xu đến với một thông điệp: Vương quốc của Chúa – nơi Vua cai trị – đang ở gần. Đó là trong tầm tay. Và Ngài mời mọi người ăn năn – để từ bỏ tội lỗi của họ – và tin vào tin tốt lành.

Nhưng nếu Vương quốc gần, họ sẽ đến đó bằng cách nào? Câu 16:

Khi Chúa Giê-xu đi bên bờ biển Galilê, Ngài thấy Si-môn và anh trai An-drê đang thả lưới dưới hồ, vì họ là ngư dân. Chúa Giê-xu nói ‘Hãy theo Ta,’ và Ta sẽ phái ngươi đi đánh lưới người.

Hãy lưu ý. Chìa khóa để đến Vương quốc của Chúa là bằng hai từ nhỏ: theo Chúa Giê-xu.

Câu 18:

Lập tức hai ông bỏ lưới mà đi theo Ngài.

Chú ý rằng họ phải từ bỏ một cái gì đó để đi theo Ngài. Chúa Giê-xu tiếp tục đi và tìm thấy Gia-cơ và Giăng (Giăng khác), và họ cũng bỏ lại những gì họ có và đi theo Chúa Giê-xu.

Đôi khi tôi tự hỏi liệu các môn đồ có biết rằng cuộc sống của họ sắp thay đổi, hay cả thế giới sẽ thay đổi. Tôi không biết họ đã hiểu bao nhiêu, nhưng họ tin tưởng Chúa Giê-xu đủ để thực hiện những bước đầu tiên.

Vì vậy, hãy tham gia cùng với họ. Đọc Mác 1. Xem uy quyền của Chúa Giê-xu khi Ngài xua đuổi ma quỷ. Cảm thấy lòng trắc ẩn của Ngài khi Ngài chữa lành bệnh. Hãy nghe sự khôn ngoan của Ngài khi Ngài giảng dạy. Và khi bạn đọc, hãy hiểu rằng Chúa Giê-xu không mời chúng ta chỉ đơn giản là tin vào một tập hợp các sự kiện hoặc suy ngẫm một số triết lý. Và Ngài không mời chúng tôi tham gia một tổ chức. Ngài mời chúng tôi tham gia cùng Ngài trên một hành trình. Ngài mời chúng ta theo Ngài.

Để suy ngẫm & Thảo luận:

  • Bạn nghĩ gì khi Chúa Giê-xu nói, Hãy theo Ngài? Khác biệt như thế nào khi nói “hãy nghe tôi hay hãy tin tôi?
  • Bạn nghĩ từ nào trong số những từ này mô tả đúng nhất về Cơ Đốc Nhân: tôn giáo, đức tin, triết học, quy tắc, hành trình, mối quan hệ? Tại sao?\
  • Làm thế nào bạn biết đến Chúa Giê-xu? Chia sẻ câu chuyện của bạn.


Categories: Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: