Đừng để nỗi sợ hãi ngăn trở bạn.

Có khả năng là, những điều to lớn đang đến với bạn. Tốt nghiệp. Đại học. Một công việc. Những vấn đề của người trưởng thành. Thật dễ để cảm thấy bị đuối sức – thực tế, bạn lại không cảm thấy như bạn biết rõ bản thân đang làm gì!

Giô-suê cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như vậy. Trong Kinh Thánh, Môi-se là vị lãnh đạo thật sự duy nhất mà dân Do Thái có. Trên cơ bản, ông là người tuyệt vời nhất trong các thời đại. Giô-suê là người hầu việc của Môi-se. Sau đó, Môi-se chết và mọi gánh nặng về việc lãnh đạo dân Do Thái đổ trên vai Giô-suê. Nghe có vẻ thật áp lực, đúng không?

Khi Đức Chúa Trời ban cho Giô-suê sự chỉ dẫn, Ngài nói điều này vào 3 thời điểm khác nhau:

“Hãy mạnh dạn và can đảm.”

Đức Chúa Trời biết Giô-suê có 1 nhiệm vụ to lớn trước mặt Ngài. Ngài biết ông có thể cảm thấy sợ hãi, nhụt chí. Nhưng Đức Chúa Trời cũng biết rằng Ngài có một kế hoạch và Ngài sẽ đi cùng với Giô-suê. Đó là tại sao Giô-suê có thể trở nên mạnh dạn và dũng cảm – ông biết rằng ông có Đức Chúa Trời đang ở bên mình.

Điều thú vị là: Đức Chúa Trời cũng sẽ đi với bạn. Giống như với Giô-suê, Ngài muốn bạn trở nên mạnh mẽ và can đảm ngay khi bạn bước vào thời điểm kế tiếp của cuộc đời.

Dù cho bạn đang sợ hãi về việc tốt nghiệp, học Đại học, hay bắt đầu công việc, đối mặt với một thất bại không ngờ đến, hoặc đơn giản là lo ngại về tương lai, Đức Chúa Trời ở cùng với bạn.

Giống như những gì chúng ta đã nói ở Ngày 1, bạn sẽ không nhận được một bản kế hoạch đầy đủ. Cho dù là thế, chúng ta có thể tin cậy Đức Chúa Trời về tương lai mình, biết rằng kế hoạch của Ngài là luôn luôn tốt lành hơn của chúng ta.

Cuối cùng, hãy biết rằng Đức Chúa Trời quan tâm và yêu bạn nhiều hơn những gì bạn nhận thức được. Không quan trọng cuộc sống quăng bạn vào tình huống gì, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ rời xa hay bỏ rơi bạn cả. Cuộc sống thay đổi, nhưng Đức Chúa Trời thì không bao giờ thay đổi, và tình yêu của Ngài cho chúng ta cũng vậy. Vậy nên, hãy nhớ điều này: Kế hoạch của Đức Chúa Trời có lẽ không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng, nó luôn tốt hơn những gì bạn cầu xin hay suy tưởng. Và khi bạn thật sự nhận biết cũng như tin vào kế hoạch ấy – bạn đã sẵn sàng cho mọi thứ.Categories: Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: