“ניצחון בקרבות החיים בעזרת האל”

יש קרב המתנהל על חיינו, שמתמשך כל החיים. בצד אחד ההשפעה של אותו טבע חוטא ישן – אותם נטיות, פיתויים וחטאים עתיקים ומתמשכים שהיו לנו שקשה להתגבר עליהם. עם הזמן כשאנחנו מתבגרים במסענו עם אלוהים, השפעת הטבע החוטא נחלשת. בצד השני גוברת ההשפעה של נוכחות רוח הקודש בחיינו. אלה שני כוחות מנוגדים כמתוארים בגלטים:

“אז אני אומר, חיה על פי הרוח, ולא תספק את רצונות הטבע החוטא. שכן הטבע החוטא חפץ במה שמנוגד לרוח, והרוח מנוגדת לטבע החוטא. הם מתנגשים זה עם זה, כדי שלא תעשה מה שאתה רוצה.” (אל הגלטים ה’, 16-17) 

דברי אלוהים מעודדים אותנו “לחיות לפי הרוח”. במילים אחרות, עלינו לאפשר להשפעת רוח הקודש לנצח את השפעת הטבע החוטא בחיינו.

פעמים רבות קל יותר לדבר מאשר לעשות מעשה. הטבע החוטא שלנו מניע אותנו לקבל החלטות לספק את השאיפות והתשוקות המרוכזות בעצמו. זה נקרא פיתוי. נושא זה מתואר באגרת יעקוב:

“כאשר הוא מתפתה, איש אינו צריך לומר, “אלוהים מפתה אותי.” כי אלוהים לא יכול להתפתות לרשע, ואף אינו מפתה אף אחד; אבל כל אחד מתפתה כאשר הוא מתרחק ומתפתה על ידי התשוקה הרעה שלו.” (אגרת יעקוב א’, 13-14)

רק עד שאנו מתקבלים החלטה להיכנע לפיתוי זה הופך לחטא.

“ואז, לאחר שהתעורר הרצון, הוא מוליד חטא; והחטא, כשהוא גדל במלואו, מוליד מוות.” (אגרת יעקוב א’, 15)

אולם באורח מדהים, כחלק מאהבתו וחסדו העמוקים של אלוהים, המועטרים על כל הנוצרים, אלוהים סולח לנו ומטהר אותנו מכל חטאינו. אנחנו נמחלנו לחלוטין ב-100%.

“אם אנו מתוודים על חטאינו, הוא נאמן וצדיק כדי לסלוח לנו על חטאינו ולטהר אותנו מכל אי צדק.” (יוחנן א’, א’, 9) 

אך עדיין קיימת סכנה בכך אם נאפשר לחטא מרחב פעולה. בעוד שאלוהים סולח ומטהר אותנו, הוא לא בהכרח מבטל את הדרך ההרסנית של התוצאות והנסיבות שהחטא משאיר אחריו. בעוד שאלוהים תמיד יעזור לנו לעבור זמנים קשים, אפילו כשהוא מביא להחלטות שלנו, דרך הפעולה הטובה ביותר שלנו היא לעשות כל שביכולתנו, כדי להימנע מלבצע את ההחלטות האלה מלכתחילה.

בקורינתים מתוארים שני היבטים חשובים בהתמודדות יעילה עם פיתוי וחטא:

“שום פיתוי לא תפס אותך מלבד מה שמשותף לאדם. אלוהים הוא נאמן; הוא לא ייתן לך להתפתות מעבר למה שאתה יכול לשאת. אבל כשאתה מתפתה, הוא גם יספק לך מוצא כדי שתוכל לעמוד בזה.” (אל הקורינתים א’, י’, 13)

ראשית, אנחנו לא לבד במאבק שלנו. אתה יכול לדעת שישנם מאמינים אחרים, בין אם הם מאמינים בישוע 30 יום או 30 שנה, עדיין הם נאבקים עם חטא ופיתוי הדומה לך.

שנית, אלוהים לא יאפשר לנו להתפתות מעבר לנקודה שבה איננו מסוגלים לקבל החלטה להימנע מחטא. הוא תמיד יספק דרך לברוח. תפקידנו, מאתגר ככל שיהיה, הוא למצוא את הדרך החוצה בעיצומו של הפיתוי שלנו.

החלק הבא מספק אסטרטגיה מבוססת על הכתובים להתמודדות יעילה עם חטא ופיתוי. הפעלת תוכנית זו היא דרך אחת נוספת להעניק לאלוהים מקום ראשון בחייך! Categories: christianity, hebrew

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: