รับใช้

การรับใช้คนอื่นไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับฉัน ฉันเป็นคนที่คิดถึงแต่ตัวเอง ฉันชอบให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจ มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันภาคภูมิใจ แต่น่าเสียดายที่มันเป็นความจริง

ฉันไม่ใช่คนเดียวที่เป็นอย่างนั้น เราทุกคนอาจคิดถึงแต่ตัวเองบ้างเล็กน้อย โดยธรรมชาติ เราเป็นคนเห็นแก่ตัว ลองคิดดู: คุณไม่จำเป็นต้องสอนเด็กให้เห็นแก่ตัว ตามที่พระเยซูทรงตรัส ชีวิตไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเราทั้งหมด และถึงกระนั้น ทุกอย่างในวัฒนธรรมของเรา (รวมถึงร้านเบอร์เกอร์นั้นด้วย) ก็พยายามที่จะบอกเราให้ทำทุกอย่างตามใจตัวเอง

หนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดที่จะลืมเกี่ยวกับพระเจ้าคือ การถูกกลืนกินไปกับ “ตนเอง” พระเยซูทรงมีคำพูดที่ตรงไปตรงมามากสำหรับผู้ที่ต้องการติดตามพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “ใครต้องการจะติดตามเรา ให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง รับกางเขนของตนแบก และตามเรามา” มัทธิว 16:24 THSV11

พระเจ้าต้องการให้เราทำด้วยวิธี ของพระองค์ และพระองค์ไม่ได้ตรัสถึงการเพิ่มเนื้อเป็นพิเศษ หรือไม่ใส่ผักกาดหอม

การพูดถึงอาหาร พระเยซูทรงตรัสประโยคที่จะทำให้เราหยุดก่อนที่เราจะสั่งเบอร์เกอร์ชิ้นต่อไปของเรา “อาหารของเรา … คือการทำตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จ” ยอห์น 4:34 THSV11

ลองจินตนาการถึงการที่จะพูดออกไปได้ว่า “อาหารของฉันคือการรับใช้พระเจ้า อาหารของฉันคือการทำให้พระองค์พอพระทัย อาหารของฉันคือการทำงานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ฉันทำนั้นสำเร็จ อาหารของฉันคือการทำตามพระประสงค์ของพระบิดา และเพื่อทำงานของพระองค์ให้สำเร็จ” นั่นคืออาหารบำรุงเลี้ยงร่างกายที่แตกต่างออกไป นั่นคือการใช้ชีวิตอยู่ด้วยทิศทางจากพระเจ้า

เมื่อทุกวัฒนธรรมกล่าวว่า “เติมตัวเอง” พระเจ้าทรงบอกให้เราเติมผู้อื่น

เมื่อผู้คนรอบตัวเราพูดว่า “คว้าทุกอย่างที่คุณคว้าได้! มันเกี่ยวกับคุณทั้งนั้น” พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราบริจาคมากกว่าที่จะบริโภค เมื่อทุกวัฒนธรรมกล่าวว่า “จงเติมตัวเอง” พระเจ้าทรงบอกให้เราเติมเต็มผู้อื่น พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างเราให้เป็นผู้รับ พระองค์ทรงสร้างเราให้เป็นผู้ให้ แทนที่จะจดจ่อไปที่ความต้องการของเรา เราถูกเรียกให้จดจ่อไปที่ความต้องการของผู้อื่น แทนที่จะแซงแถว เราถูกเรียกให้ต่อท้ายแถว พระเจ้าทรงสร้างเราให้รับใช้

การใช้ชีวิตแบบนี้จะเปลี่ยนเรื่องราวของคุณ

ลองคิดดู เรื่องราวซึ่งคุณชอบที่จะหวนนึกถึงคือ เรื่องที่คุณได้ช่วยเหลือเพื่อนบ้านของคุณ, มีส่วนร่วมในคริสตจักร, หรือให้บางสิ่งบางอย่างออกไป นั่นเป็นเพราะเราถูกสร้างมาให้รับใช้ เหมือนที่พระเยซูทรงทำบนโลกนี้ การตัดสินใจที่จะรับใช้อาจไม่เป็นธรรมชาติสำหรับคุณ มันก็ไม่ใช่สำหรับฉันเสมอไป แต่ฉันได้รู้ว่าการรับใช้ไม่ใช่สิ่งที่เรา ทำ ผู้รับใช้คือสิ่งที่เราถูกเรียกให้ เป็น เพราะเมื่อเราได้รับใช้ เราก็กลายเป็นเหมือนพระคริสต์

อธิษฐาน: พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงเรียกข้าพระองค์ให้รับใช้อย่างไร? พระองค์ทรงเรียกข้าพระองค์ให้รับใช้ใคร? พระองค์ทรงเรียกข้าพระองค์ให้รับใช้ที่ไหน?Categories: thai

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: