“אלוהים רוצה את המקום הראשון בלבך”

בחברה של ימינו רבים מבססים את ערכם על עושר או עד כמה הם נמצאים בסולם התאגידים, עד כמה העסק שלהם מצליח, או אפילו פשוט על בסיס מי שהם מכירים.

אבל אם השקפתנו על החשיבות שלנו מבוססת על הדברים האלה, אנו מרגישים טוב בעצמנו רק במידה ואנחנו פורחים בתחומים אלה. כאשר העושר וההצלחה שלנו פוחתים, הערך העצמי שלנו יפחת גם הוא, גם מכיוון שהיסוד שלנו אינו איתן. ישוע מתאר זאת כך:

“אבל מי ששומע את דברי ולא מבצע אותם לפועל הוא כמו אדם שבנה בית על האדמה ללא יסוד. ברגע שהזרם יפגע בבית ההוא, הוא התמוטט והריסתו תושלם.” (לוקס ו’, 49)

הזהות שלנו היא מוצקה באותה מידה שהבסיס מוצק – עליו אנו מניחים אותה. על ידי ביסוס זהותנו על היסוד הסלעי של ישוע המשיח, תחושת ההגשמה שלנו בחיים לא תהיה תלויה במצב המשתנה של הדברים הארעיים.

כאשר המשיח הוא הבסיס שלנו, היציבות שלנו היא כזאת:

“הוא כמו אדם שבונה בית, שנחפר עמוק והניח את היסוד על סלע. כשהגיע שיטפון, הסף פגע בבית ההוא אך לא הצליח לזעזע אותו כיוון שהוא היה בנוי היטב.” (לוקס ו’, 48)

תחשבו לרגע על הבחירות הרבות בחיים שאולי תצטרכו לבנות עליהן את יסוד המשמעות. אלה עשויים לכלול עושר, קריירה, מראה, משפחה, תהילה, כוח או מי שאתם מכירים. האם יש דברים אחרים שאתה יכול לחשוב עליהם? מבין כל הדברים עליהם ניתן לבסס את זהותנו, רק ישוע מבטיח לנו את החיים הרוחניים המנצחים.

אבל אם אתה בוחן את שאר הבחירות, אף אחת מהן אינה רעה או רעה מטבעה. למעשה, מבחינות רבות, הם תחומי אחריות חשובים מאוד שאלוהים נתן לנו בחיינו. אבל בבשורה על פי מתי, ישוע עוזר לנו למצוא איזון.

“לכן אני אומר לך, אל תדאג לחייך, מה תאכל או תשתה; או על גופך, מה שתלבש. האם החיים אינם חשובים יותר ממזון, והגוף חשוב יותר מבגדים? התבונן בציפורים באוויר; הם לא זורעים ולא קוצרים ולא מאחסנים באסמים, ובכל זאת אביך השמימי מאכיל אותם. האם אתה לא הרבה יותר חשוב מהם?” (מתי ו’, 25-26)

כשאנחנו פותרים אמת זו בחיינו, אנו מוצאים שלווה והגשמה, נקיים מדאגה וחרדה. איזון זה מושג כאשר אנו מציבים את ישוע בראש כל תחומי חיינו.

“אך חפש תחילה את מלכותו וצדקתו, וכל הדברים האלה יינתנו גם לך.” (מתי ו’, 33)

לכולנו יש חלומות, מטרות ושאיפות מכיוון שאלוהים עיצב אותנו כך. אבל הצבת ישוע בראש צריכה לגרום לך לבחון את סדר העדיפויות והמניעים שלך. מדוע אתה שואף לעשות או להשיג את הדברים שאתה רוצה. כאשר הוא הראשון בחלומותיך ושאיפותיך, עתידך יתמלא בגדולה ובשמחה!

כאשר אלוהים אכן מביא לתשומת לבך מניע מפוקפק, התגובה החשובה ביותר שלך צריכה להיות נכונות לבצע שינויים. שינוי יכול להיות קשה לעיתים, אך תמיד אלוהים חושב על הטוב ביותר, והוא רוצה שתצמח מבחינה רוחנית.Categories: christianity, hebrew

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: