Tôi nên làm gì?

Kế hoạch của Đức Chúa Trời trên cuộc đời bạn thiên về việc bạn là ai hơn là bạn làm gì.

Bạn hẳn đã tự hỏi câu hỏi đó rất nhiều lần, đặc biệt là khi bạn phải đối mặt với một quyết định quan trọng cho cuộc đời, chẳng hạn như nên học ở trường đại học nào, hay chọn nghề nghiệp gì.

Đó là một câu hỏi quen thuộc mà một vị lãnh đạo tôn giáo đã hỏi Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh: “Trong luật pháp, điều răn nào là quan trọng nhất?”(Ma-thi-ơ 22:36). Theo cách nói khác: Tôi nên làm gì?

Trong câu tiếp theo, chúng ta thấy Chúa Giê-xu trả lời: “‘Người phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng quan trọng như vậy: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình.'” (Ma-thi-ơ 22:37-39)

Khi chúng ta thử khám phá kế hoạch Đức Chúa Trời trên đời mình, chúng ta có thể bắt đầu với 2 điều Chúa Giê-xu đã nói ta phải làm:

1) Kính mến Đức Chúa Trời.

2) Yêu người lân cận.

Chắc bạn đang nghĩ, nghe tuyệt đấy, nhưng làm thế nào để con biết chọn trường đại học hay nghề nghiệp nào là đúng?

Đó là một câu hỏi hợp lý đấy. Tin tốt là: nếu bạn đang đi theo Chúa Giê-xu và xung quanh bạn là những người tin kính, Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt sự lựa chọn của bạn.

Bạn có thể bị phân vân giữa 2 trường đại học chất lượng như nhau, và tự hỏi cái nào là cái Đức Chúa Trời muốn bạn học. Hãy cùng trở lại với những gì Chúa Giê-xu nói về 2 điều răn quan trọng nhất: Kính mến Đức Chúa Trời và yêu người. Bạn có thể kính mến cả Đức Chúa Trời và yêu người khác tại 2 trường đại học ấy? Nếu có, vậy thì dù bạn có chọn cái nào đi chăng nữa cũng không vấn đề gì. Đức Chúa Trời có thể dùng bạn ở cả 2 nơi.

Khi nói đến quyết định tương lai của chúng ta, không phải lúc nào Đức Chúa Trời cũng sẽ cho ta câu trả lời “có” hoặc “không”. Điều đó dường như khó hiểu, ấy nhưng vẫn còn rất nhiều sự tự do khi ta nhận ra kế hoạch của Đức Chúa Trời thiên về việc bạn đang trở thành ai hơn là những gì bạn đang làm.

Liệu điều đó có phải là chúng ta chỉ đưa mọi quyết định theo ý riêng và sống theo cách mình muốn? Tất nhiên là không! Có lẽ, không phải lúc nào chúng ta cũng đoán biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta có thể luôn đi trong đường lối Ngài. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là, dù khi chúng ta không biết điều kế tiếp trong cuộc sống, chúng ta vẫn có thể tiếp tục vâng theo những gì mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm ngay bây giờ. Nghĩa là, đi theo Ngài, sống một cuộc sống chính trực, vâng lời và kính trọng bố mẹ và những nhà lãnh đạo, yêu thương mỗi người mà Đức Chúa Trời đã đưa đến trong cuộc đời chúng ta.

Và đây mới là phần tuyệt nhất: Khi chúng ta đi theo Đấng Christ, Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan qua Đức Thánh Linh. (I Cô-rinh-tô 2:12-13) Ngài đổi mới tâm trí chúng ta (Rô ma 12:2) và giúp chúng ta tập trung vào các điều đúng đắn. Khi chúng ta ở cạnh những người khôn ngoan (Châm Ngôn 13:20), họ cũng sẽ giúp ta đưa ra lựa chọn đúng đắn nữa. Và, một trong những cách hay nhất để tìm kiếm sự khôn ngoan chính là cầu nguyện. Thật ra, Gia-cơ 1:5 nói rằng nếu chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời sự khôn ngoan, Ngài sẽ ban điều đó cho chúng taCategories: Vietnam

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: