Kế hoạch của Đức Chúa Trời có lẽ không phức tạp như bạn nghĩ.

Bạn đã bao giờ nghe rằng Đức Chúa Trời “có một kế hoạch cho cuộc đời của bạn” chưa? Thông thường, ba mẹ chúng ta hoặc những người lớn tuổi đáng kính nói về kế hoạch của Đức Chúa Trời để khuyến khích chúng ta, nhưng nếu chúng ta thành thực, thỉnh thoảng nó chỉ khiến chúng ta sợ hãi thôi. Nhưng đây mới là vấn đề: Kế hoạch của Đức Chúa Trời không phức tạp như bạn vẫn nghĩ.

Trong Cựu Ước, có một câu chuyện về người đàn ông tên Áp-ram. Sáng Thế Ký 12:1 cho biết Đức Chúa Trời đã bảo Áp-ram hãy rời khỏi quê hương để đi đến xứ mà Ngài sẽ chỉ cho. Rời khỏi quê hương, ngôi nhà của bạn, để đến một nơi mà bạn chưa bao giờ nghe nói đến? Nghe có vẻ hơi đáng sợ đấy! Nhưng, Sáng Thế Ký 12:4 nói rằng “… Áp-ram đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán bảo …

Đức Chúa Trời chưa bao giờ đưa Áp-ram bản kế hoạch đầy đủ cả. Ngài bỏ qua việc kể thêm chi tiết, thứ khiến Áp-ram cảm thấy yên tâm. Thay vào đó, Đức Chúa Trời ban Áp-ram sự hướng dẫn cho những điều kế tiếp Ngài muốn ông thực hiện.

Tiết lộ nội dung câu chuyện: Vì sự vâng lời của ông, sau này Đức Chúa Trời đã đổi tên Áp-ram thành Áp-ra-ham, nghĩa là “Tổ phụ của nhiều dân tộc”. Và Áp-ra-ham đã trở thành cha của nhiều nước! Thật ra, Áp-ra-ham cũng xuất hiện một lần nữa trong sách Hê-bê-rơ đoạn 11, Sức mạnh của đức tin. Gần như rõ ràng, đúng không?

Áp-ram là một ví dụ tuyệt vời cho người sống bởi đức tin – dù cho ông chỉ có thể nhìn thấy một phần kế hoạch của Đức Chúa Trời trên cuộc đời ông. Ông chắc chắn không hoàn hảo, nhưng cuộc đời ông đầy dẫy sự vâng lời Đức Chúa Trời, thậm chí khi điều đó vô lí đi nữa.

Vậy nên, khi kế hoạch của Đức Chúa Trời đến trong cuộc đời của chúng ta, đó thường là cách mà Đức Chúa Trời hành động – phán với chúng ta qua lời Ngài (Kinh Thánh) và cung cấp sự chỉ dẫn cho các bước tiếp theo trước mặt chúng ta. Đó mới thực sự là tất cả kế hoạch của Đức Chúa Trời. Đó là một loạt những bước tiếp theo chúng ta bước đi trong sự vâng lời Đức Chúa Trời.

Thi Thiên 119:105 chép rằng Lời Đức Chúa Trời là ngọn đèn cho chân chúng ta và ánh sáng cho đường lối chúng ta. Câu Kinh Thánh này không phải nói đến loại đèn ngủ là loại đèn dùng để chiếu sáng trong phòng. Hơn thế, nó thực chất đề cập về sự cần thiết của một cây đèn cầy nhỏ. Không có nhiều ánh sáng – chỉ đủ để ta nhìn thấy những gì ngay trước mắt. Sẽ giống lúc bạn đi vào một căn phòng tối đen như mực với cây đèn pin tí hon trên tay – bạn chỉ có thể thấy được vài bước phía trước thôi.

Như Áp-ram, Đức Chúa Trời không định sẽ ban bản kế hoạch đầy đủ cho chúng ta. Nếu Ngài làm như vậy, chúng ta đã chẳng cần sống bởi đức tin và tin cậy Ngài rồi! Hơn hết, Đức Chúa Trời muốn phán với chúng ta thông qua lời Ngài và những người tin kính Đấng Christ trong cuộc sống của chúng ta để giúp đỡ chúng ta với những bước tiếp theo trước mắtCategories: Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: