אני לא מצליח בעצמי

לא משנה היכן אנו נמצאים במסע שלנו חזרה לישוע, לכולנו יש את הדברים בחיים, שאנחנו עדיין מחזיקים אותם חזק בידיינו. לחלק מאיתנו זה עלול להיות פעילות סודית שעליו, אף אחד אחר לא יודע כלום. עבור אחרים, הדברים מאוד גלויים לעיין ואנו עדיין רודפים אחריהם.

מה יש בחייך? מה אתה צריך לעזוב ולשחרר? אלוהים בדרך כלל לא נותן משהו חדש בחיים שלנו עד שלא נשחרר ונעזוב את הישן ואת השבור.לכן, השלב הבא, אחרי שלב התעוררות להתחרטות הינו שלב ההתעוררות לעזרה. התעוררות שלישית זו מביאה אותנו קרוב יותר לישוע בצע ענק כי אנחנו מבינים שאנחנו לו יכולים לעשות את זה בעצמינו. מה קורה עכשיו?

אנחנו מרימים טלפון. אנחנו מקיימים את הדיאלוג הזה. אנחנו ממצטרפים לקבוצת תמיכה. אנחנו מוצאים את עצמינו יושבים בשורה האחרונה בקהילה, אנחנו כורעים ברכיים וזועקים, אלוהים: ”אם אתה אמיתי…!”

הימנעות מהבחירות ההרסניות שעשינו ובקשת עזרה הינן חלקים בלתי נפרדים מהחזרה לאלוהים, סליחתו על חטאינו. המשמעות האמיתית של התחרטות היא לחזור הביתה, לחזור למקום ממנו הגעת ולמקום אליו אתה שייך. משמעות נוספת של החזרה הביתה הינה לקבל את הסליחה של ישוע על חטאינו ולהתחזק בהבנה ובהטחה של אלוהים לחיים אחרי פרק החיים הזה, בנוסף לאלה חייך יקבלו משמעות והכוונה לחיים שאינך יכול למצוא בשום מקום אחר. יהיה לך קשר הדוק עם אלוהים. החיים שלך ישתנו לכיוון ממנה באת ותחזור אל האב האוהב ממנו ברחת ולו אתה שייך. כאשר אתה חוזר בתשובה ומתחרט, אלוהים משנה אותך. אתה הופך לאדם שונה. בכתובים נאמר לנו, שהרוח באה ושוכנת בך, וכתוצאה מכך תחווה שינוי מתמשך.

אבל תזכור שהמשמעות של להתחרט ולחזור לאלוהים, היא לא להרגיש רע. האמת היא, שכפי שנאמר בכתובים, התחרטות אמתית מובילה אותנו לזמני התחדשות על ידי האלוהים. הכוונה של התחרטות וחזרה לאלוהים היא להתחיל מחדש ולהודות שאנחנו צריכים עזרה. הקריאה לחזור, לסטות מדרך החטא ולחזור לאלוהים, היא תקפה לכל אחד.

יכול להיות שזה היום בו אתה חוזר הביתה. תקום מהמקום שבו אתה נמצא כעת ותחזור הביתה! לא משנה אילו החלטות שגויות קיבלת בעבר. אלוהים אומר לך: “לא משנה מה עשית, לא משנה איזה בן אדם אתה, לא משנה לי, רק, תחזור הביתה.”

מה עליך לעזוב היום? כיצד החזרה שלך לאלוהים מובילה אותך “לזמני התחדשות” עם אלוהים?Categories: christianity, hebrew

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: