Cung cấp

Bạn có thể nghĩ đến một khoảng thời gian khi bạn cảm thấy bị choáng ngợp bởi kích thước tuyệt đối hay quy mô của một thách thức hoặc nhiệm vụ mà bạn đang phải đối mặt? nó đã cảm thấy như thế nào? Bạn đã làm gì?

Bạn tôi, Mary, cảm thấy điều này. Cuộc sống ở Uganda là khó khăn cho cô ấy. Chồng cô bỏ đi, cô ở lại với bốn đứa con nhỏ. Họ sống trong một căn lều mái tranh và có một con dê. Mary đã làm bất việc gì khi có thể và kiếm được một khoản thu nhập nhỏ, nhưng không bao giờ đủ và gia đình cô luôn luôn đói. Chắc chắn không có gì còn lại để trả tiền học phí cho con cái.

Một ngày Mary nghe về việc học Kinh Thánh tại hội thánh địa phương của mình. Cô đã tham dự mặc dù cô ấy không phải’là tín đồ. Khi cô ấy nghe nói về việc khi nào Chúa Giê-xu cho năm ngàn người ăn trong một ngày, cô ấy nhận ra rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến những người đói khát! Việc học này đã cho thấy cách Chúa Giê-xu khuyến khích các môn đồ của mình làm việc cùng nhau để đảm bảo mọi người được cho ăn. Cùng với những người khác, Mary đã được truyền cảm hứng để bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai với con cái của mình.

Mary và gia đình cô bắt đầu trồng hoa màu để bán và tiết kiệm đủ tiền để mua vài con gà, sau đó là một số con lợn, và cuối cùng là hai con bò. Điều này tạo ra một tác động rất lớn đến cuộc sống của họ: một chế độ ăn uống cân bằng, quần áo, học phí, nơi ở tốt hơn, và thuốc để điều trị bệnh tật.

Mary ngày nay rạng rỡ. Cô đồng đi với Chúa và đã thấy cách Ngài đã giúp đỡ và cung cấp cho cô và gia đình cô.

Phản chiếu:

Khi chúng ta nghĩ về những thách thức mà cộng đồng của chúng ta phải đối mặt và thiếu nguồn lực của chúng ta, chúng ta có những khuyến khích đặc biệt nào trong câu chuyện này?



Categories: Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , ,

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: