จงชื่นใจเถิด

หากคุณกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในตอนนี้ คุณไม่ใช่คนเดียว ตามข้อเท็จจริง 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้คนในโลกนี้จะประสบกับฤดูกาลแห่งความยากลำบากหรือความยุ่งยากอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิต ไม่ว่าคุณกำลังประสบมันอยู่ เพิ่งพ้นออกมา หรือกำลังจะเข้าไป มันคือส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่มีใครสนุกไปกับการเผชิญกับความยากลำบาก ลองนึกดูสิ คุณเคยพบกับใครที่สนุกไปกับการเผชิญกับความยากลำบากบ้างไหม คงไม่เคย 

ไม่มียาขนานใดที่เราจะกินเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เราเกิดปัญหา หรือความคิดบวกหรือการพูดปลุกใจตัวเองมากแค่ไหนที่จะป้องกันไม่ให้เราต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก ดังนั้น ขณะที่เราอาจรู้สึกเหมือนเราเป็นเพียงคนเดียวที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่นั้น มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น 

เราสามารถรับกำลังใจจากสิ่งที่พระเยซูทรงสอน พระองค์ตรัสบอกเราในยอห์น 16:33, “ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก” พระองค์ทรงเข้าใจว่าเราต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้าง—โลกที่เต็มไปด้วยความเลวทราม ความบาป ความเกลียดชัง และศัตรูทางจิตวิญญาณที่ต้องการทำลายเรา แต่ยังน่ายินดี ที่พระองค์ยังตรัสอีกด้วยว่า “จงชื่นใจเถิด” เพราะ “เราได้ชนะโลกแล้ว” เราไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบสิ้นหวังในโลกที่สิ้นหวังใบนี้ เรายังสามารถใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยม สมบูรณ์ เพราะรู้ว่าในท้ายที่สุดนั้น เราจะได้รับชัยชนะ

พระเยซูเสด็จลงมาในโลกเพื่อวัตถุประสงค์เดียว—มนุษยชาติ พระองค์เสด็จลงมาเพื่อช่วยเรารอดและมอบชีวิตนิรันดร์แก่เรา หลายคนถูกสอนว่า ถ้าเราเรายอมรับพระนามพระเยซู และต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด แล้วปัญหาและเวลาแห่งความยากลำบากจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตเราเลย ซึ่งสิ่งนี้ไม่เป็นความจริง

อ่านแผนการอ่านนี้จะไม่ช่วยขจัดอุปสรรคในชีวิตจริงที่คุณเผชิญอยู่ และไม่ช่วยกำจัดสิ่งที่กำลังทำให้คุณปวดหัวให้หายไป แต่เราหวังว่ามันจะช่วยให้คุณมีกำลังและความกล้าหาญที่ก้าวต่อไปอีกก้าว คุณไม่จำเป็นต้องเดินยี่สิบก้าวในวันนี้—แค่ก้าวถัดไปอีกหนึ่งก้าว และพรุ่งนี้ ก้าวต่อไปอีกหนึ่งก้าว เราจะพูดถึง สาเหตุบางอย่าง ที่อยู่เบื้องหลังความเจ็บปวดและว่าเราจะสามารถหาหนทางที่จะจัดการกับเส้นทางน่ากลัวที่สิ่งเหล่านั้นนำมาได้อย่างไร

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อเราพูดคุยกันในหัวข้อนี้ คุณจะเข้าใจลึกซึ้งว่าพระเจ้าทรงรักคุณเพียงใด และพระองค์จะใช้ความเจ็บปวดของคุณเพื่อพระประสงค์ของพระองค์ และพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงคุณจากข้างใน พระองค์มีแผนการที่ดีสำหรับคุณ แม้ในขณะที่คุณกำลังประสบกับความเจ็บปวดและเมื่อได้ผ่านความเจ็บปวดนั้น เราอยากจะให้กำลังใจคุณให้มุ่งมั่นต่อไปข้างหน้าเพื่อจะรู้ว่าแผนการของพระองค์นั้นคืออะไร

  • สิ่งอะไรในชีวิตคุณที่คุณกำลังวิตกกังวลอยู่ ให้เขียนผลลัพธ์ที่คุณอยากจะได้รับ


Categories: thai

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: