Dâng đời sống của chúng ta

Trong đoạn Kinh Thánh hôm nay ‘(Mác 6: 35-36), vị trí chúng ta tìm thấy các môn đệ rất giống với những gì mà nhiều người trong chúng ta đối diện khi chúng ta hành trình với Chúa Giê-xu ngày nay.

Hết sức vì nhu cầu theo Chúa Giê-xu và phục vụ người khác, các môn đệ muốn nghỉ ngơi. Và rồi, sự rút ngắn ngắn ngủi của họ bị gián đoạn bởi sự tập hợp của một đám đông lớn, không nghi ngờ gì nữa, nhiều đòi hỏi.

Khi chiều tối, các môn đồ đã báo động rằng đám đông không có dấu hiệu rời đi mặc dù nơi này hoang vắng và không có thức ăn. Sự thúc đẩy của họ là yêu cầu Chúa Giê-xu giải tán đám đông, không cái gì có thể được làm.

Chúng tôi thường muốn làm như vậy với những người có nhu cầu vượt quá khả năng của chúng tôi để đáp ứng. Xu hướng của chúng tôi là tập trung vào các vấn đề thay vì khả năng. Tương tự, giống như các môn đệ, chúng ta có xu hướng đẩy toàn bộ vấn đề cho Chúa Giê-xu để giải quyết, trái ngược với việc hỏi Ngài cách chúng ta có thể làm việc cùng nhau. Nhiều lời cầu nguyện của chúng ta giống như yêu cầu của các môn đồ—Chúa Giê-xu, xin hãy lấy trách nhiệm này khỏi tay chúng ta!

Phản chiếu:

Không có sự thành tín của Đức Chúa Trời’, chúng ta sẽ đấu tranh để kiếm sống mà không có hy vọng cuộc sống sẽ thay đổi. Nhưng lời của Đức Chúa Trời’đã được trồng trong lòng những người tin, và đã cho chúng ta một sự thèm khát để làm việc cùng nhau để thấy quyền năng biến đổi của Ngài.

Các môn đồ có nguồn lực hạn chế, nhưng Chúa Giê-xu nhân rộng họ để nuôi một đám đông khổng lồ. Những nguồn lực nào bạn có để Chúa có thể nhân lên và sử dụng để ban phước cho cộng đồng của bạn? Đây có thể không chỉ là tài nguyên vật chất, mà là kỹ năng hay thời gian.Categories: Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: