ยอห์น 16:33 | John 16:33

ในชีวิต คุณจะต้องเจอกับปัญหา เพราะธรรมชาติความบาปของเราและแผนการของศัตรู เราสามารถพบเจอปัญหาได้ทุกที่ เราไม่ควรแปลกใจกับปัญหาต่างๆของเรา; พระเยซูทรงบอกกับเราอย่างชัดเจนว่าเราจะต้องเผชิญกับปัญหาบนโลกใบนี้ ทำไมพระองค์ถึงกล่าวเช่นนั้น? เพราะว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อ และพระองค์ทรงรักเรา โดยการเตรียมพร้อมเราไว้ล่วงหน้า พระเยซูทรงช่วยเหลือเราในการหลีกเลี่ยงความสงสัยและความกลัว เมื่อเราพบเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากของเรา

พระเยซูทรงเป็นต้นแบบให้เราว่าการเชื่อฟังอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นเป็นเช่นไร พระองค์ทรงเชื่อฟังผ่านสิ่งที่ยากกว่าที่พวกเราส่วนใหญ่เคยเผชิญ—แม้แต่การตายบนไม้กางเขน ณ ตอนนี้พระองค์ทรงประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าพระบิดา ขอร้องในนามของพวกเรา พวกเราสามารถวางใจในการรับรู้ว่าเรามีเพื่อนที่เข้าใจในความอ่อนแอของพวกเรา

เราสามารถเฉลิมฉลองด้วยการรู้ว่าการเดินทางที่ยากลำบากทุกครั้งทำให้เราใกล้ชิดกับพระคริสต์และอาณาจักรอมตะของพระองค์ นี่คือความหวังของพวกเรา: พระเยซูคริสต์ทรงชนะความบาปและความตายนิรันดร์ ความตายไม่สามารถพรากพระองค์ได้ หลุมศพไม่สามารถจำกัดพระองค์ได้ พลังของความบาปไม่สามารถเอาชนะพระองค์ได้ และ ความมืดมิดไม่สามารถอยู่เหนือพระองค์ได้!

ตั้งแต่วันที่พระคริสต์ทรงสำเร็จภารกิจของพระองค์บนกางเขนทำให้เราได้เป็นบุตรของพระเจ้าเราสามารถเอาชนะความบาปได้เช่นกัน พระเยซูทรงเอาชนะโลกได้แล้ว—และนั่นรวมถึงทุกสถานการณ์ความยากลำบากบนโลกใบนี้ บัดนี้เราสามารถมองไปข้างหน้าถึงบ้านนิรันดร์ของพวกเรากับพระเยซูCategories: thai

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: