Nhắc Nhở Chính Mình

Lo lắng là việc chúng ta không có khả năng hoặc không sẵn sàng tin cậy Đức Chúa Trời, đó là một nỗi đau, có phải như vậy không? Nhưng nếu chúng ta thực sự đi đến vấn về của sự lo lắng, chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta không biết liệu Đức Chúa Trời sẽ thực hiện những gì chúng ta muốn Ngài làm trên cuộc sống của chúng ta. Vì vậy chúng ta lo lắng và đặt câu hỏi giữa những nghi ngờ của chúng ta. Liệu Ngài sẽ…

….bảo vệ con cái của chúng ta?
….hàn gắn cuộc hôn nhân của chúng ta?
….chu cấp cho gia đình của chúng ta?
….sẽ chữa lành cho chúng ta?

Bởi vì chúng ta không biết cái gì nằm ở phía trước, chúng ta phải chọn bước đi với đức tin và tin cậy Đức Chúa Trời mà chúng ta đã biết. Khi chúng ta nhắc nhở chính mình về những gì Ngài đã hoàn thành trong quá khứ, chúng ta có thể nghỉ ngơi trong hiện tại và có hy vọng cho tương lai. Có rất nhiều điều chúng ta có thể ghi nhớ về Đức Chúa Trời, khả năng của Ngài, và thuộc tính của Ngài. Ở đây chỉ một vài điều:

Ngài là sự trường tồn, không bao giờ trở nên mệt mỏi hoặc ngày càng mệt mỏi trong khi đồng thời ban sức mới cho chúng ta (Ê-sai 40:28).
Ngài là Đấng chu cấp sự giúp đỡ cho chúng ta, không bao giờ ngủ mà thay vào đó, luôn trông xem chúng ta (Thi thiên 121: 2-4).
Ngài ban cho chúng ta sự chiến thắng áp đảo và không bao giờ cho phép bất cứ điều gì ngăn cản chúng ta khỏi tình yêu của Ngài (Rô-ma 8: 35-39).
Ngài giữ mối quan tâm của chúng ta bởi vì Ngài quan tâm sâu sắc đến chúng ta (1 Phi-e-rơ 5: 7).

Đức Chúa Trời này, Đức Chúa Trời của chúng ta, là Đấng duy nhất chúng ta có thể tin tưởng. Không có ai giống như Ngài ở bất cứ đâu, từ trước cho đến nay. Ngài là Đấng toàn năng, biết tất cả mọi điều, và hiện diện mọi lúc. Không có nơi nào chúng ta ở đó mà không có sự hiện diện của Ngài. Ngài hướng dẫn, an ủi, cung cấp, thêm sức, và chu cấp cho chúng ta bởi vì chúng ta là con cái của Ngài, và Ngài yêu quý chúng ta. Hãy nhắc nhở chính mình điều đó và sống với điều đó mỗi ngày sẽ giúp chúng ta loại bỏ các triệu chứng lo lắng ra khỏi cuộc sống của chúng ta.

Chúng ta không được sanh ra để lo lắng. Chúng ta được sinh ra để trở thành chiến binh. Cùng một quyền năng làm cho Đấng Cứu Chuộc của chúng ta sống lại từ cõi chết thì có sẵn cho chúng ta qua Cha Thiên Thượng của chúng ta. Ở đây là những gì Đức Chúa Trời nói về chúng ta:

Ngài nói rằng chúng ta là con cái của Ngài và người đồng kế tự với Đức Chúa Giê-xu Christ. (Rô-ma 8:17)
Ngài nói chúng ta thắng hơn bội phần (Rô-ma 8:37)
Ngài đã tạo chúng ta như một kiệt tác của Ngài và sự khéo léo của Ngài, để làm điều tốt (Ê-phê-sô 2:10)
Ngài đã chọn chúng ta, và chúng ta là vật sở hữu của Ngài (1 Phi-e-rơ 2: 9)
Ngài đã gọi chúng ta ra khỏi bóng tối và đến ánh sáng kỳ diệu của Ngài (1 Phi-e-rơ 2: 9)

Loại bỏ lo lắng ra khỏi cuộc sống của chúng ta chỉ cần chúng ta có chủ ý. Chúng ta phải ngừng những suy nghĩ độc hại, đáng lo ngại để chúng không ngăn cản chúng ta sống một cuộc sống mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta. Và chúng ta làm điều đó bằng cách tuyên bố và áp dụng lẽ thật của Đức Chúa Trời vào cuộc sống của chúng ta và tin cậy Ngài trong đức tin bởi vì chúng ta không thể thấy ngày mai sẽ ra sao. Đức Chúa Trời của chúng ta luôn luôn tốt và có kế hoạch tốt nhất cho cuộc sống của chúng ta để trở thành một phần của điều đó.

Suy ngẫm

Bài học lớn nhất của bạn từ Kế hoạch này là gì? Bạn sẽ thực hiện điều này như thế nào trong cuộc sống của mìnhCategories: Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: