อย่ากลัว

ในพระธรรมโรม เปาโลกล่าวว่า นาทีที่คุณยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ คุณก็ถูกรับเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า และพระองค์กลายเป็นพระบิดาของคุณ พระเจ้าไม่ใช่พ่อธรรมดาๆ พ่อของคุณในโลกนี้เป็นมนุษย์และมีความบาป ซึ่งหมายความว่า เขาอาจเคยทำให้คุณผิดหวังในอดีต…และเป็นไปได้ที่เขาจะทำให้คุณผิดหวังในอนาคตด้วย

พระเจ้าทรงสมบูรณ์แบบและแสนดี พระองค์จะไม่ทำให้คุณต้องผิดหวัง เศฟันยาห์ 3:17 อธิบายถึงความรักอันมหัศจรรย์ของพระบิดาที่มีต่อคุณว่า พระองค์ทรงอยู่กับคุณ พระองค์ทรงปิติยินดีในคุณ และพระองค์ทรงชื่นชมยินดีในตัวคุณ เศฟันยาห์กล่าวว่า พระเจ้ายังเป็นผู้ปกป้องและปลอบโยนคุณด้วย “ด้วยความรักของพระองค์ พระองค์ปลอบโยนเราจากความกลัว”

สดุดี 139 กล่าวว่า พระเจ้าทรงอยู่กับคุณตั้งแต่คุณเริ่มเติบโตขึ้นในครรภ์มารดา และพระองค์จะทรงอยู่กับคุณไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน คุณเป็นผลงานชิ้นเอกแห่งการทรงสร้างของพระองค์ และพระองค์เป็นผู้ช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ เมื่อคุณค้นพบและดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าทรงสร้างคุณให้เป็น

ลองจินตนาการภาพ เด็กชายคนหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ขณะที่มีพายุเกิดขึ้น เมื่อยิ่งดึกพายุก็ยิ่งรุนแรงขึ้น สายฟ้าแลบและเสียงฟ้าร้องปลุกเด็กชายคนนั้นให้ตกใจตื่นขึ้น และหลังจากเขาร้องให้ช่วย พ่อผู้เปี่ยมด้วยรักของเขาก็รีบรุดเข้ามาในห้อง และกอดเขาไว้ เช่นเดียวกันกับพ่อคนนั้น พระเจ้าทรงพร้อมเสมอสำหรับเรา ในความรักของพระองค์ พระองค์จะปลอบโยนคุณจากความกลัวทุกอย่างCategories: thai

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: