Kết nối

Khi tôi nhận ra tôi được tạo nên không chỉ phục vụ trong hội thánh, mà còn phục vụ những người khác như hội thánh, kết nối với mọi người trở nên tối quan trọng. Bạn không thể phục vụ mà không cần kết nối. Và người mà bạn kết nối sẽ thay đổi những câu chuyện bạn sẽ kể vào ngày mai. Điều này đã đúng trong suốt lịch sử. Chỉ cần lưu ý người đã viết hơn một phần ba Tân Ước, sứ đồ Phao-lô.

Phao-lô không phải luôn luôn là một Cơ Đốc Nhân. Trước khi ông là tín đồ của Chúa Giê-xu, ông là Sau-lơ người Tạt-sơ, một người tức giận đã bắt bớ và giết hại các Cơ Đốc Nhân. Nếu bạn không giống như những người yêu mến Chúa Giê-xu, thì bạn đã yêu Sau-lơ. Nhưng sau khi phó mạng sống mình cho những người tin, Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết, Phao-lô đã trở thành một trong số họ.

Sự biến đổi của anh ta rất lớn, quá triệt để, thay đổi cuộc sống đến mức Sau-lơ (người được đổi tên thành Phao-lô) ngay lập tức muốn nói với người khác về Chúa Giê-xu. Vấn đề là không có Cơ Đốc Nhân nào tin tưởng anh ta và vì những lý do rõ ràng. Sách Công vụ chỉ đơn giản là: Khi [Sau-lơ] đến Giê-ru-sa-lem, anh ta đã cố gắng tham gia với các môn đồ, nhưng tất cả họ đều sợ anh ta, không tin rằng anh ta thực sự là môn đồ. Công vụ 9:26. Bạn có thể nói đổ lỗi cho các môn đồ vì sự hoài nghi của họ. Tôi không muốn người đã giết Cơ Đốc Nhân tháng trước dẫn dắt việc học Kinh Thánh của tôi! Còn bạn như thế nào?

Phao-lô đã có một vấn đề. Ông thiếu uy tín với các Cơ Đốc Nhân khác. Vì vậy, Phao-lô đã tìm đến bất cứ ai sẽ cho anh ta cơ hội để chia sẻ niềm đam mê mới tìm được. Quyết định của Phao-lô kết nối không chỉ thay đổi câu chuyện của Phao-lô; nó đã thay đổi lịch sử. Bạn thấy đấy, Phao-lô là một người bạn tránh xa sự thay đổi vận mệnh của mình. Và người bạn đó là một người đàn ông tên là Ba-na-ba.

Bạn có thể là một tình bạn xa thay đổi câu chuyện của bạn.

Hôm nay, bạn sẽ đọc về khi Ba-na-ba liều lĩnh đưa Phao-lô đến với các sứ đồ, những người lãnh đạo dân chúng mà Phao-lô đã cố giết trong đời sống trước. Chuyện gì đã xảy ra? Phao-lô, người bạn mới của Ba-na-ba đã đặt niềm tin vào Phao-lô. Và vì Ba-na-ba, các môn đồ khác đã cho Phao-lô một cơ hội. Phần còn lại là lịch sử. Bạn có thể là một tình bạn xa thay đổi câu chuyện của bạn.

Bạn là một người bạn từ một cuộc hôn nhân tốt hơn. Bạn có một lời xưng nhận khi vượt qua cơn nghiện. Bạn có một cuộc trò chuyện để có được hình dạng tốt hơn. Bạn là một người cố vấn hiểu những ân tứ của bạn và trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn.

Hãy tự hỏi: Tôi cần làm gì để kết nối với đúng người? Có những người tôi cần dừng kết nối khôngCategories: Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: