Phục vụ

Phục vụ người khác không tự nhiên đến với tôi. Tôi là một người ích kỷ. Tôi thích điều đó theo cách của tôi. Đó không phải là thứ tôi tự hào, nhưng thật không may, điều đó là thật sự.

Tôi không phải người duy nhất. Tất cả chúng ta có thể là một chút ích kỷ. Điều đó là tự nhiên, chúng ta là những người ích kỷ. Chỉ cần nghĩ về điều đó: bạn không phải dạy một đứa trẻ ích kỷ. Theo Chúa Giê-xu, cuộc sống không phải là tất cả đối với chúng ta, và tất cả mọi thứ trong nền văn hóa của chúng ta (bao gồm cả nơi bán bánh mì kẹp thịt) đều cố gắng nói với chúng ta để có được điều đó theo cách của chúng ta.

Một trong những cách nhanh nhất để quên đi Đức Chúa Trời là được tiêu hủy “cái tôi”. Chúa Giê-xu đã có những lời nói khá thẳng thắn cho những ai muốn theo Ngài. Ngài phán, “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập-tự-giá mình mà theo ta.” Ma-thi-ơ 16:24

Đức Chúa Trời muốn chúng ta có điều đó theo cách của Ngài. Và Ngài không nói về thịt thừa, giữ rau diếp.

Nói về thực phẩm, Chúa Giê-xu đã đưa ra một tuyên bố sẽ làm cho chúng tôi tạm dừng trước khi chúng tôi đặt hàng bánh burger tiếp theo của chúng tôi. “Đồ-ăn của ta tức là làm theo ý-muốn của Đấng sai ta đến, và làm trọn công-việc Ngài.” Giăng 4:34

Hãy tưởng tượng có thể nói, “Thức ăn của tôi là hầu việc Đức Chúa Trời. Thức ăn của tôi là làm đẹp lòng Ngài. Thức ăn của tôi là hoàn thành nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời sai tôi làm. Thức ăn của tôi là làm theo ý của Cha tôi và hoàn thành công việc của Ngài.” Đó là một cách nuôi dưỡng khác. Đó là sống với sự dẫn dắt Thiên Thượng.

Khi tất cả các nền văn hóa nói, “Hãy lấp đầy chính mình,” Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta hãy lấp đầy những người khác.

Khi những người xung quanh chúng ta nói, “Hãy lấy tất cả những gì bạn có thể! Đó là tất cả về bạn,” Đức Chúa Trời muốn chúng ta đóng góp hơn là tiêu dùng. Khi tất cả các nền văn hóa nói, “Hãy lấp đầy chính mình,” Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta hãy lấp đầy những người khác. Đức Chúa Trời đã không nên chúng ta để trở thành người nhận. Ngài tạo nên chúng ta để trở thành người ban cho. Thay vì tập trung vào mong muốn của chúng ta, chúng ta được kêu gọi tập trung vào nhu cầu của người khác. Thay vì chen vào phía trước của hàng, chúng ta được gọi để chờ đợi ở phần cuối. Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta để phục vụ.

Phong cách sống này sẽ thay đổi câu chuyện của bạn.

Hãy suy nghĩ về điều đó. Những câu chuyện bạn thích hồi tưởng là những câu chuyện khi bạn giúp hàng xóm, tham gia công việc tại hội thánh, hoặc cho đi một cái gì đó. Đó là vì chúng ta được tạo nên để phục vụ giống như Chúa Giê-xu đã làm trên thế gian. Quyết định phục vụ có thể không cảm thấy tự nhiên cho bạn. Đó không phải là luôn luôn đối với tôi. Nhưng tôi đã nhận ra rằng phục vụ không là một thứ gì đó chúng tôi làm. Chúng ta được kêu gọi để trở nên người giúp việc. Bởi vì khi chúng ta phục vụ, chúng ta trở nên giống Đấng Christ.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, Ngài đang kêu gọi con phục vụ như thế nào? Ngài đang kêu gọi con để phục vụ là ai? Ngài đang kêu gọi con để phục vụ ở đâuCategories: Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: