Bạn có biết gánh nặng nào là nặng nhất không?

Chúa Giê-xu nói trong Lời Ngài ““Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ.”” (xem Ma-thi-ơ 11:28-29)

Nếu bạn có thể cân đo được, gánh nặng của bạn sẽ nặng bao nhiêu?

  • Sự ốm yếu này sẽ nặng bao nhiêu pound đây?
  • Sự chia rẽ này trong gia đình bạn?
  • Nan đề tài chính này đang đè nặng lên vai bạn và đe doạ nghiền nát bạn?

Có tin mừng cho bạn đây và tôi cầu nguyện nó khích lệ bạn để đưa mắt mình lên Đức Chúa Trời: “Trong ngày đó, gánh nặng của chúng sẽ cất khỏi vai ngươi, ách của chúng sẽ cất khỏi cổ ngươi; ách sẽ bị gãy vì sự béo mập của ngươi.” (xem Ê-sai 10:27)

Chúa Giê-xu đến để giải thoát chúng ta khỏi mọi thứ mình không cần phải đeo mang: tội lỗi, sự so sánh, đố kỵ, và nhiều thứ nữa mà mang sự mệt nhọc vào đời sống chúng ta.

Chúa Giê-xu đã đến để cho chúng ta đời sống trong sự dư dật. Ngài không đến để hứa hẹn một cuộc sống dễ dàng nhưng bèn là một cuộc sống mà trong đó Ngài đi cùng chúng ta.

Khi mọi thứ đã được nói và thực hiện, gánh nặng nhất trong những gánh nặng là sống thiếu Chúa Giê-xu…vì với Ngài và qua Ngài mới là bình an, vui mừng, đức tin và sự tự tin. Sự đảm bảo rằng bạn không bao giờ đơn độc vì Ngài ở đó! Ngài trông coi bạn. Ngài bảo vệ bạn. Ngài yêu bạn.

Lời cầu nguyện của tôi cho bạn ngày hôm nay là bạn đơn thuần bám lấy lời hứa này: Đức Chúa Trời ở cùng bạn, mỗi ngày, cho đến tận thế (xem Ma-thi-ơ 28:20)

Hãy cùng hiệp ý cầu nguyện…“Lạy Chúa, Ngài biết tấm lòng của con, Ngài biết con yêu Ngài đến nhường nào. Con biết Ngài đang hiện diện ở đây với con, và con muốn kinh nghiệm Ngài nhiều hơn. Con xin dâng Ngài tất cả mọi điều đang đè nặng trên con, và con chờ đợi trong sự trông mong hy vọng Ngài. Vâng, con đang trông chờ, Chúa ơi! Cảm ơn Ngài…Con biết Ngài đang hành động vì đó là lời hứa của Ngài trong Lời Ngài! Trong danh Chúa con cầu nguyện. Amen.”

Cảm ơn vì đã tồn tại!Categories: Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: