Làm Tràn Đầy Để Tuôn Đổ

Được đầy dẫy Đức Thánh Linh chỉ đơn giản là thế này – cho phép toàn bộ bản chất của tôi đầu phục quyền năng của Ngài. Khi linh hồn được đầu phục Đức Thánh Linh, chính Đức Chúa Trời sẽ làm đầy nó. – Andrew Murray

Lý do chúng ta cần nghĩ ngơi là bởi vì chúng ta đã làm việc hoặc sử dụng năng lượng ở một mức nào đó. Và chỉ vì chúng ta học cách nghỉ ngơi và có thể được nghỉ ngơi, không có nghĩa là chúng ta sẽ giữ nguyên như vậy.

Chúng ta sẽ làm việc lại.
Chúng ta sẽ tiếp tục giúp đỡ người khác.
Chúng ta sẽ tiếp tục bị cạn kiệt cảm xúc.

Nghỉ ngơi cho mục đích nghỉ ngơi không phải là toàn bộ vấn đề. Chúng ta nghỉ ngơi và có nghỉ ngơi để chúng ta có thể làm việc lại. Đó là một một dòng chảy lên xuống tuyệt đẹp của làm việc và nghỉ ngơi; được làm đầy để có thể tuôn đổ.

Như chúng ta đã thảo luận, suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời, viết nhật ký, và ngắt kết nối với những thứ làm chúng ta mất tập trung là thực hiện việc làm đầy của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi khi chúng ta thực hành những điều đó mỗi ngày. Giống như cơ thể vật lý của chúng ta cần hàng giờ mỗi đêm để phục hồi, tâm linh của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta không thể kỳ vọng có một tâm linh mạnh mẽ, đầy sức sống mà không đầu tư cho nó. Chúng ta không thể nghĩ rằng một tuần nghỉ ngơi sẽ cho chúng ta năng lượng để làm việc từ tháng này sang tháng nọ. Chúng ta phải tích lũy mỗi ngày trong quỹ nghỉ ngơi của chúng ta để tồn tại. Và chúng ta phải chú ý khi có quá nhiều lần sự rút lui được thực hiện.

Trong quyển sách của ông, Dẫn đến sự trống rỗng: Làm đầy chổ chứa của bạn và tiếp nhiên liệu cho niềm đam mê của bạn, tác giả và là mục sư Wayne Cordeiro nói về một giấc mơ của ông. Một người phụ nữ tiếp cận một người làm vườn ở nông trại của ông và hỏi người làm vườn một số thứ mà người làm vườn không có. Anh ta nói, “Tới đây vào ngày mai, và tôi sẽ có nhiều hơn.” Cô ta buồn nhưng không làm phiền anh ta. Anh ta vẫn tiếp tục làm việc. Mọi người đến nông trại anh ta mỗi ngày và khi hết trứng hoặc sữa, anh ta chỉ đơn giản nói, “Hãy trở lại vào ngày mai, và tôi sẽ có nhiều hơn.” Mục sư Cordeiro chia sẻ quan điểm mới mà ông có sau giấc mơ:

Tôi không phải buộc mình vào một tưởng tượng, không ngừng nghỉ để sản xuất nhiều hơn, kiếm thêm hoặc cố gắng vượt qua các con số của tuần trước. Tôi chỉ có bao nhiêu thời gian trong ngày, và tôi muốn làm những gì tôi có thể với tất cả nổ lực của tấm lòng. Khi đồng hồ hết giờ, tôi sẽ nói: “Hãy quay lại vào ngày mai và tôi sẽ có nhiều hơn.”

Chúng ta thức dậy mỗi ngày với với một lượng xác định tinh thần, cảm xúc, và năng lượng vật lý. Khi chúng ta đổ hết mọi thứ chúng ta có, chúng ta phải nghỉ ngơi. Khi chúng ta ở trạng thái trống rỗng, rất ít người trong chúng ta có được đường lối của công việc Ngài trong cuộc sống của chúng ta.

Hãy dựa vào, bình an và nghỉ ngơi. Đây là cơ hội tốt nhất và thích hợp nhất để được đầy dẫy với Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

Suy ngẫm;

Bạn có cảm thấy rằng bạn phải đáp ứng mọi nhu cầu mà bạn cần không?
Một cái gì đó bạn có thể kết hợp với một ngày của bạn để cảm thấy được tiếp nhiên liệu là gì?
Viết ra bất kỳ sự mặc khải nào mà Đức Chúa Trời nói với bạn thông qua việc đọc Kinh Thánh hay tĩnh nguyện ngày hôm nay.Categories: Vietnam

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: