Suy gẫm Lời của Đức Chúa Trời.

Càng đọc Kinh Thánh, càng suy gẫm nhiều hơn về Kinh Thánh, bạn sẽ càng thấy ngạc nhiên. — Charles Spurgeon

Nhiều môn đồ của Đấng Christ không hiểu được suy ngẫm nghĩa là gì. Khi chúng ta suy gẫm một điều gì đó, chúng ta đơn giản là chỉ tập trung vào suy nghĩ của chúng ta. Để hiểu ý nghĩa của việc suy gẫm lời Đức Chúa Trời, hãy đọc đoạn mô tả của Mục sư Rick Warren. Ông nói, “Ngạc nhiên thay, nếu bạn biết cách lo lắng, bạn đã biết cách suy gẫm Lời Đức Chúa Trời. Lo lắng là khi bạn có một suy nghĩ tiêu cực và suy nghĩ về nó nhiều lần. Khi bạn đọc một đoạn Kinh Thánh và suy nghĩ về điều đó lặp đi lặp lại, đó chính là suy gẫm.”

Kinh Thánh đề cập đến việc suy gẫm trên hơn hai mươi lần và kêu gọi chúng ta suy gẫm về Lời của Đức Chúa Trời. Đây là một thực hành có lợi để kết hợp với thời gian hàng ngày của chúng ta với Đức Chúa Trời vì điều đó mang lại sự nghỉ ngơi về tinh thần và cảm xúc cho chúng ta cũng như sự phát triển thuộc linh.

Khi chúng ta dành thời gian đọc Kinh Thánh mỗi ngày, chúng ta có thể nhìn sâu vào các phân đoạn và bắt đầu một cuộc trò chuyện với Đức Chúa Trời. Để nắm bắt cách suy gẫm trong một hoặc hai câu, chúng ta hãy mổ xẻ Ê-phê-sô 4: 31-32, chép rằng, “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay-đắng, buồn-giận, tức mình, kêu-rêu, mắng-nhiếc, cùng mọi điều hung-ác. Hãy ở với nhau cách nhân-từ, đầy-dẫy lòng thương-xót, tha-thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha-thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”

Hãy đọc lại một lần nữa và cầu hỏi Đức Chúa Trời:

Con có sự cay đắng không?
Con có phải là một người giận dữ?
Lời nói của con có cay nghiệt không?
Tấm lòng con có mềm mại không?
Con có tha thứ cách nhưng không?

Sau đó, chúng ta lắng nghe và chờ đợi tiếng phán mạnh mẽ nhưng dịu dàng của Đức Chúa Trời. Hiếm khi chúng ta nghe thành tiếng nhưng chúng ta sẽ biết điều Ngài đang phán với chúng ta. Chúng ta có thể để sự suy ngẫm này đi cùng chúng ta suốt cả ngày để chúng ta nhận ra bất kỳ sự cay đắng, giận dữ, cay nghiệt, không thương xót, hay không tha thứ nào đang cố gắng chiếm đoạt suy nghĩ của chúng ta.

Đây chính là sự suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời.

Những lẽ thật từ Kinh Thánh thấm sâu trong tâm hồn chúng ta khi chúng ta suy gẫm Lời của Đức Chúa Trời. Suy gẫm đem đến cho chúng ta một mức độ nghỉ ngơi mới bởi vì chúng ta đang dành năng lượng tâm trí của mình để suy nghĩ về Lời của Đức Chúa Trời và không để tâm trí bị nhấn chìm vào những lo lắng của thế gian. Không những vậy, nhưng chúng ta có năng quyền áp dụng những lời thay đổi cuộc sống này từ Đức Chúa Trời vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không làm gì hơn là trở thành tất cả những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở thành khi chúng ta nỗ lực làm những điều này.

Suy ngẫm

Chọn một câu kinh thánh từ bài đọc hôm nay, hoặc một bài khác tùy bạn chọn, và suy gẫm. Khi bạn đọc qua, hãy cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn điều gì bạn đang vâng lời Ngài và điều gì bạn cần thay đổi để tăng trưởng thuộc linh. Hãy để sự khám phá mới này thấm vào suy nghĩ của bạn trong suốt cả ngày.
Viết ra bất kỳ sự bày tỏ nào mà Đức Chúa Trời phán với bạn thông qua việc đọc Kinh Thánh hay tĩnh nguyệnCategories: christianity, Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: