Chúa Có Sự Đời Đời Cho Chúng Ta

Có một câu nói cũ được gán cho Benjamin Franklin nói rằng chỉ có hai điều chắc chắn trong cuộc sống đó là cái chết của thuế. Trong số tất cả những người đã từng sống hoặc sẽ sống trên trái đất này, 100% trong số họ sẽ chết. Trong trường hợp toán học không phải là thế mạnh của bạn, điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta.

Mọi người sẽ dành sự vĩnh cửu của họ ở đâu đó. Nhưng nhiều người không thực sự xem xét sự thật này khi đang sống trên trái đất. Có những người nghĩ rằng cuộc sống ở đây và bây giờ là lý do tại sao chúng ta ở đây. Họ nghĩ rằng đây là nhà của họ. Nhưng là tín đồ của Chúa Giê-Xu, chúng tôi biết đây không phải là nhà của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta rằng chúng ta là “công dân của thiên quốc” (Phi-líp 3:20). Chúng tôi không được tạo ra cho trái đất nhưng tạm thời ở trên trái đất vì vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Cảm thấy kỳ lạ khi nói rằng cuộc sống của một người là một khung thời gian tạm thời, phải không? Chắc chắn rồi, một người sống 80 hoặc 90 năm trên trái đất này đã được coi là sống thọ. Chà, khi bạn so sánh điều đó với sự vĩnh hằng, thì điều đó không lâu chút nào. Vậy, vĩnh cửu là bao lâu? Rất lâu. Nó thực sự là một cái gì đó vượt quá tầm hiểu biết của chúng tôi. Nó giống như vô tận với những con số và nó cứ tiếp tục và không bao giờ dừng lại. Đó là sự vĩnh cửu.

Đối với người đã chấp nhận Chúa Giê-Xu là Cứu Chúa và chấp nhận Ngài là Chúa của cuộc đời họ, sự vĩnh cửu trên thiên đàng với Đức Chúa Trời là một thực tại đầy cảm hứng và tràn đầy hy vọng. Tuy nhiên, ngay cả với niềm vui bất diệt trong tương lai của chúng ta, những căng thẳng và lo lắng hiện tại trong thế giới này thường có thể khiến chúng ta lúng túng và để mắt đến những gì mà xảy ra ở đây và bây giờ. Đó là lý do tại sao Phao-lô nói với chúng tôi trong 2 Cô-rinh-tô 4:17 rằng “những khó khăn hiện tại thì không thành vấn đề và không kéo dài quá lâu,”. Và ở câu Kinh Thánh tiếp theo, ông tiếp tục nói rằng chúng ta “không nhìn chăm vào những gì thấy được, nhưng vào những gì không thấy được,” đó là tương lai của chúng ta tên thiên đàng, bởi vì “những gì thấy được chỉ là tạm thời, còn những gì không thấy được mới là đời đời bất diệt.” Hy vọng điều này sẽ mang lại cho chúng ta!

Một trong những bài thánh ca Cơ đốc phổ phổ biến nhất là Ân Điển Lạ Lùng. Câu hát cuối cùng của bài hát nói rằng:

Khi chúng ta ở đó mười ngàn năm,
Sáng ngời như mặt trời,
Hát ngợi khen Chúa miễn là ngày.
Giống như khi bạn lần đầu hát.

Hãy tưởng tượng rằng! Sau 10.000 năm vào cõi vĩnh hằng, chúng ta thậm chí không bị trầy xước dù ở bề mặt. Điều đó thật sự khó tin! Những gì đang xảy ra ở đây và ngay bây giờ chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của chúng ta mà điều này thậm chí không gây được sự chú ý khi chúng ta ở mười ngàn năm ở cõi đời đời.

Hãy điều chỉnh tầm nhìn của chúng ta từ những sự đấu tranh trên thế gian để hy vọng của thiên đàng đến khi chúng ta thực hiện, tất cả những thứ khác sẽ nhạt đi so với những gì Đức Chúa Trời chuẩn bị cho chúng ta, những người gọi Ngài là Chúa của chúng ta.Categories: christianity, Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: