Đức Chúa Trời Chu Cấp Cho Chúng Ta

Một trong những mối quan tâm lớn nhất mà nhiều người có chung là quá lo lắng về tình hình tài chính của họ. Cho dù chúng ta chi tiêu quá nhiều hoặc kiếm được quá ít, đến một lúc nào đó trong cuộc sống, hầu hết chúng ta sẽ băn khoăn về điều này. Chúng ta có thể lo lắng về quần áo, thức ăn, nơi ở hoặc tất cả chúng. Có tiền, chúng ta có thể đáp ứng những nhu cầu đó, và khi chúng ta không có đủ, chúng ta tự hỏi liệu Đức Chúa Trời sẽ chu cấp cho chúng ta.

Có phải sẽ thật tuyệt khi để đến một điểm mà chúng ta thực sự tin tưởng Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp của chúng ta và không phải lo lắng về tiền bạc? Điều đó có thể xảy ra không? Hãy cùng kiểm tra những gì Chúa Giê-Xu nói về chủ đề này.

“Hãy xem các chim trời. Chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng thâu trữ vào vựa lẫm, thế mà Cha các người trên trời vẫn nuôi chúng. Các ngươi chẳng quý trọng hơn loài chim sao?” Ma-thi-ơ 6:26

Một cách để thực sự tin cậy Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp của chúng ta là nhớ Ngài đã chăm sóc chim và hoa đến mức nào. Đơn giản phải không? Đức Chúa Trời chu cấp cho chúng, và dĩ nhiên, Ngài coi trọng chúng ta hơn nhiều! Ngài đã để Chúa Giê-Xu chịu chết trên thập tự giá cho các loài chim và bông hoa- Ngài cũng đã làm điều đó cho chúng ta! Vậy có lẽ nào Ngài không đáp ứng nhu cầu của chúng ta? Có thể rất khó để nhớ điều này giữa những lo lắng của chúng ta. Nhưng, hãy nhìn chim trên trời và những bông hoa trên đồng cỏ để nhắc nhở bạn rằng Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp của chúng ta!

Một cách khác để tin cậy Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp của chúng ta là bằng cách chọn tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước tiên. Khi chúng ta tìm kiếm Ngài trước tiên, “để các người sẽ được ban thêm mọi điều ấy” (Ma-thi-ơ 6:33). Từ Hy Lạp để tìm kiếm trong Ma-thi-ơ 6:33 là zētēo, và nó có nghĩa là để “tìm kiếm, tìm kiếm cho, nhắm đến, phấn đấu”. Vì vậy, khi chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhắm đến Đức Chúa Trời và phấn đấu để đạt được Đức Chúa Trời trước tiên, “tất cả những thứ này” như như thức ăn, quần áo và các nhu cầu cơ bản khác sẽ được trao cho chúng ta. Tìm kiếm Đức Chúa Trời trước tiên giải phóng chúng ta khỏi những lo lắng và áp lực của thế gian bởi vì đôi mắt của chúng ta cố định vào Ngài thay vì những điều tạm thời đè nặng chúng ta.

Hãy suy nghĩ về nó theo cách này. Khi chúng ta lo lắng, chúng ta có xu hướng để tâm trí ở đó. Chúng tôi thậm chí có thể nói rằng chúng tôi cảm thấy bị tê liệt bởi nó. Vì vậy, đừng lo lắng, nhưng thay vào đó hãy làm gì đó. Và làm một cái gì đó, điều đó có nghĩa là tìm kiếm Đức Chúa Trời. Đọc Kinh Thánh. Viết ra những lời cầu nguyện của bạn. Thờ phượng qua bài hát.

Thực hành tìm kiếm Đức Chúa Trời không phải vì bạn đang cố gắng để có được tình yêu của Ngài bởi vì bạn đã có điều đó. Hãy tìm kiếm Ngài, vì khi bạn làm thế, tâm trí của bạn không còn lo lắng về sự chu cấp của Ngài đối với cuộc sống của bạn.

Đức Chúa Trời rất có khả năng đáp ứng những nhu cầu cơ bản của chúng ta. Ngài đã đáp ứng nhu cầu lớn nhất của chúng ta bằng cách cho Chúa Giê-Xu đến để cứu chúng ta. Tại sao chúng tôi nghĩ rằng Ngài chu cấp cho chúng ta ít hơn những điều chúng ta cần?Categories: christianity, Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: