Đức Chúa Trời Có Những Kế Hoạch Tốt Lành

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn chưa từng có khi chúng ta đang len lỏi giữa các cuộc đấu tranh đe dọa cuộc sống và kinh tế bấp bênh mà chúng ta đang đối mặt bởi vì đại dịch COVID-19. Trong quá khứ, chúng ta đã từng chứng kiến những căn bệnh thảm khốc, thảm họa và chiến tranh ảnh hưởng đến nhiều quốc gia khác nhau, nhưng điều này lại khác. Vào thời điểm này, cả thế giới đều có một điểm chung: chúng ta đang cố gắng tồn tại trước một loại vi-rút chết người.

Vì vậy, là những người theo Chúa Giê-Xu, bạn thích ứng với những điều đó như thế nào? Chúng ta làm gì với những câu hỏi của chúng ta đối với Đức Chúa Trời và những câu hỏi của chúng ta về Đức Chúa Trời? Làm thế nào chúng ta tìm thấy tin mừng trong một luồng tin xấu liên tục? Và làm thế nào chúng ta nắm bắt cách để điều này phù hợp với câu Kinh Thánh quen thuộc ở Giê-rê-mi 29:11?

Chúa phán, ‘Vì Ta biết rõ các chương trình Ta sẽ làm cho các ngươi, đó là các chương trình làm cho các người được bình an thịnh vượng chứ không phải bị tổn hại, hầu ban cho các ngươi một hy vọng và một tương lai’.

Câu này mang lại hy vọng và là lớp phủ an toàn cho tinh thần của chúng ta trong thời kỳ khó khăn. Đó được in lên áo phông, khắc trên cốc cà phê, và đóng dấu trên những thiệp chúc mừng. Trong khi Đức Chúa Trời là Đấng ban hy vọng, chúng ta phải hiểu ngữ cảnh của câu Kinh Thánh này.

Giê-rê-mi đã tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên ở vương quốc phía nam của Giu-đa trước khi họ bị bắt giữ vào năm 586 trước Công nguyên bởi Vua Nê-bu-cát-nết-sa của Ba-by-lôn. Trong Giê-rê-mi 27, ông tiên tri rằng họ sẽ phục vụ vị vua này, con trai ông và cháu trai của ông, và mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát của họ (Giê-rê-mi 27: 6-7).

Trong chương tiếp theo, một nhà tiên tri giả tên Ha-na-ni-a đã nói với mọi người rằng Đức Chúa Trời sẽ giải thoát họ và khôi phục lại mọi thứ cho họ sau hai năm nữa. Giê-rê-mi đã thách thức Ha-na-ni-a vì lời nói dối của anh ta. Ông cũng nói Ha-na-ni-a sẽ chết và sau hai tháng nữa, ông đã chết.

Trong chương 29, Giê-rê-mi khuyến khích người dân sống cuộc sống của họ trong khi họ sống lưu vong, làm việc, kết hôn, trồng trọt, ăn uống và sinh sản! Ông nói với họ rằng họ sẽ ở Ba-by-lôn trong 70 năm và sau đó, họ sẽ được hồi hương một lần nữa.

Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho hy vọng và tương lai cho con cái của Ngài có lẽ không phù hợp với ý tưởng của họ. Họ muốn hồi hương, nhưng Đức Chúa Trời nói sẽ là 70 năm. Họ muốn vua của họ, nhưng Đức Chúa Trời nói họ sẽ phục vụ vua Ba-by-lôn. Họ muốn thịnh vượng ở quê nhà của họ, nhưng Đức Chúa Trời phải làm điều đó dưới một chính phủ đang giam giữ họ. Có lẽ phần khó nhất là thế hệ lớn tuổi sẽ không bao giờ trở về nhà. Họ sẽ chết nơi đất khách và phục vụ một vị vua ở đất khách.

Chúng ta không thể khăng khăng vào ý tưởng của chúng ta về một tương lai tươi sáng và đầy hy vọng. Chúng ta có xu hướng có cái nhìn ngắn hạn và có quan điểm thế gian. Nhưng đường lối của Đức Chúa Trời thì cao hơn rất nhiều lần những gì tâm trí của chúng ta có thể nắm bắt. Kế hoạch của Ngài thì tốt hơn! Và nó sẽ bao gồm mãi mãi với Ngài trên thiên đàng, không chỉ ngắn hạn như cuộc sống của chúng ta trên trái đất.

Nếu hy vọng của chúng ta bị dồn nén bởi sự nghi ngờ, sợ hãi và lo lắng, chúng ta có thể thay đổi điều đó ngay hôm nay. Chúng ta cần loại bỏ thái độ “hy vọng là vậy” của chúng ta và thay thế nói với tư duy “biết như vậy”. Hy vọng của chúng ta không bao giờ nên bị ràng buộc với những tiện ích và thú vui là thế gian đưa ra hoặc sự dể dàng của một tình huống. Thay vào đó, chúng ta tập trung tâm trí của chúng ta vào lời hứa và sự thật trong Lời của Đức Chúa Trời và gắn tầm nhìn của chúng ta vào ngày mà tương lai tươi sáng, vinh quang và vĩnh cửu của chúng ta được hiện thực hóa. Thay vì mong muốn những ngày của chúng ta ra khỏi tình huống khó khăn, hãy cùng tự tin rằng Đức Chúa Trời sẽ trao hy vọng cho chúng ta bất kể chúng ta đáng phải đối mặt với điều gì.Categories: Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: