Đức Chúa Trời Bênh Vực Chúng Ta

Chúa bênh vực tôi, tôi chẳng sợ; Loài người làm chi được tôi? (Thi thiên 118: 6)

Chúng ta có thực sự tin điều này không? Chúng ta muốn tin điều đó. Chúng ta cố gắng tin vào điều đó. Chúng ta sẽ tự tin vào điều đó. Nhưng chúng ta có thể rất sợ hãi những gì con người, mọi thứ và tình huống xung quanh tác động lên chúng ta để chúng ta quên Ai bênh vực chúng ta.

Ngài là Đấng dựng nên trời và đất cho chúng ta (Thi-thiên 146: 6)

Vua vinh hiển cho chúng ta. (Thi-thiên 24: 8)

Đấng giải cứu cho chúng ta. (Thi-thiên 68: 19-20)

Đấng sáng tạo vũ trụ cho chúng ta. (Sáng thế ký 1: 1)

Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng ta là cho chúng ta. (Thi-thiên 95: 3)

Đấng tối cao là cho chúng ta. (Thi-thiên 91: 1)

Đấng yên ủi là cho chúng tôi. (Thi-thiên 116: 5)

Chúa bình an là dành cho chúng ta. (Ê-sai 9: 6)

Đấng chữa lành là dành cho chúng ta. (Thi-thiên 147: 3)

Người cha không thay đổi của chúng ta là dành cho chúng ta. (Gia-cơ 1:17)

Đấng giữ lời hứa là dành cho chúng ta. (2 Phi-e-rơ 3: 9)

Đấng tha thứ tối thượng là dành cho chúng ta. (1 Giăng 1: 9)

Khi chúng ta nhớ Đức Chúa Trời là ai và những gì Ngài đã hoàn thành, chúng ta sẽ có nhiều khả năng bước đi với hy vọng khi mọi thứ đang đe dọa áp đảo chúng ta.

Những gì chúng ta lấp đầy bản thân mỗi ngày là quan trọng. Khi chúng ta lấp đầy tâm trí của mình bằng sự thật từ Lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ trở nên quen thuộc với nó đến nỗi khi chúng ta phải đối mặt với điều gì đó không đúng sự thật, chúng ta sẽ biết. Khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời qua bài hát hoặc ca ngợi Ngài trong khi nhìn vào sự sáng tạo của Ngài, điều đó sẽ xây dựng tâm linh của chúng ta và sẽ kéo sự tập trung của chúng ta khỏi những thử thách hàng ngày mà chúng ta phải đối mặt. Khi chúng ta bước đi trong cuộc sống với tinh thần như những người theo Chúa Giê-Xu, điều đó sẽ xây dựng sự khích lệ cho chúng ta trong những trãi nghiệm với điều đó.

Vì vậy, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời không cho chúng ta một tâm thần sợ hãi. Ngài cho chúng ta một nơi chứa đầy tình yêu, quyền phép và lương tâm được nhắc nhở! Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi và pháo đài của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta nhớ và nhắc nhở chính chúng ta về sự thật mỗi ngày, chúng ta sẽ đứng vững với hiểu biết rằng khi Đức Chúa Trời bênh vực chúng ta, không điều gì có thể chống lại chúng ta.Categories: Vietnam

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: